Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo Uutiskirje 03/2016

25.4.2016

Tukirahat katkolle? Tee taimikonhoidon Kemera-tukihakemus nyt!

Metsäkeskuksen Kemera-tukien myöntövaltuudet taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon uhkaavat loppua jo kevään aikana. Kun maa- ja metsätalousministeriö antaa keskeyttämispäätöksen rahoitushakemusten vastaanottamisesta, ei uusia rahoitushakemuksia voi enää Metsäkeskukseen jättää eikä hoitotöitä aloittaa. Tukea myönnetään vain ennalta hyväksyttyihin hankkeisiin.

Mikäli tänä vuonna on aikeissa tehdä taimikonhoitotöitä ja niihin haluaa tukea, on toimittava heti! Ota yhteys oman alueesi metsäasiantuntijaan ja laittakaa tukihakemus vireille!