Pohjois-Karjalan yhteismetsä

Pohjois-Karjalan yhteismetsä

  • Perustettu vuonna 2014
  • Kokonaispinta-ala 2335,79 ha
  • Metsäpinta-ala 2332,69 ha
  • Vesipinta-ala 3,09 ha
  • Osakkuustiloja 76
  • Osakkaita 46
  • Osakkuuksia 1,062691
  • Yhteyshenkilö: Risto Kannassalmi puh. 0400 245 317 tai risto.kannassalmi@mhy.fi

 

Puukauppaa ja metsänhoitoa

Yhteismetsän tarkoitus on kestävän metsätalouden harjoittaminen osakkaiden hyväksi. Se takaa osakkaille tasaisen tulovirran vuosittain tehtävillä puukaupoilla. Yhteismetsän puunmyynti ja metsänhoito perustuu yhteismetsälle laadittuun metsäsuunnitelmaan.

Puukaupat yhteismetsä toteuttaa tarjouskilpailun perusteella, jossa ostajilta pyydetään leimikoista suljetut tarjoukset ja Metsänhoitoyhdistyksen katkonta-aineistoon perustuvien vertailulaskelmien perusteella korkeimman tarjouksen tehnyt puunostaja voittaa tarjouskilpailun.

Metsänuudistamistyöt ja taimikonhoitotyöt yhteismetsän alueella on toteutettu Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan metsureiden ja urakoitsijoiden työnä.

Tuotto

Yhteismetsä vastaa kaikista metsäomaisuuden hoitoon liittyvistä kuluista ja veroista. Osakkaille Yhteismetsän ylijäämä jaetaan kerran vuodessa osuuksien suhteessa, osakkaille jaettava ylijäämä on verovapaata tuloa.

Yhteismetsän tavoitteena on laajentaa metsäpinta-alaansa, ja tällä hetkellä kaikentyyppiset palstat ovat kiinnostavia.

Yhteismetsään on helppo liittyä

Yhteismetsään liitytään maanmittaustoimituksen kautta, jonka maksaa valtio. Liittymisen yhteydessä liittyvän tilan arvo määritetään käyväksi arvoksi ja liittyjä saa tilansa arvoa vastaavan osuuden yhteismetsästä. Yhteismetsään liityttäessä metsäomaisuudenarvo ei muutu vaan sen muoto muuttuu metsätilasta osuudeksi yhteismetsään. Pohjois-Karjalan yhteismetsään liityttäessä liittyvälle metsänomistajalle ei synny kustannuksia, vaan yhteismetsä vastaa niistä kuluista joita valtio ei kata. Liittämisestä ei aiheudu myöskään veroseuraamuksia.

Liittyminen tapahtuu seuraavasti:

1. Yhteydenotto: Risto Kannassalmi puh. 0400 245 317 tai risto.kannassalmi@mhy.fi
2. Metsäsuunnitelma ja tila-arvio
3. Neuvottelu ja sopimus alueen liittämisestä yhteismetsään osuuksia vastaan
4. Maanmittaustoimitus