Hallitus ja valtuusto

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan valtuustoon kuuluu 39 jäsentä.
Valtuusto on metsänhoitoyhdistyksen korkein päättävä elin.

Hallitukseen kuuluu 10 jäsentä.

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.