Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä lausuntokierrokselle

05.7.2022

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan uutta metsätalouden kannustejärjestelmää METKAA, joka on korvaamassa Kemeran vuoden 2024 alusta. Luonnos hallituksen esityksestä on juuri lähtenyt lausuntokierrokselle. Lausuntoaika on 4.7.2022 – 5.8.2022.

Byrokratiaa kevennetään

Uusi tukijärjestelmä pyrkii keventämään hallintoa ja työmäärää. Jatkossa taimikon ja nuoren metsän hoitohankkeissa riittänee, että tukihakemus jätetään vasta työn tekemisen jälkeen eikä ennakkoilmoitusta tarvitsisi tehdä. Muissa työlajeissa etukäteen tehtävä hakemus tarvittaneen vastaisuudessakin.

Sama tuki kaikille taimikoille

Jatkossa tuen määrä olisi sama 200 e/ha riippumatta, onko kyseessä varhaisperkaus tai taimikonhoito. Pienpuunkorjuusta ei myönnettäisi korotettua tukea.

Tukea tiehankkeisiin jatkossakin

Metsätieverkoston osalta uutta olisi, että tuki myönnettäisiin tiekunnalle. Tuen saannin edellytyksenä olisi, että tieyksitöistä on yksityisten maanomistajien omistuksessa vähintään 30 prosenttia. Tukea voitaisiin myöntää myös maanomistajalle yhdellä tilalla tehtäviin perusparannushankkeeseen.

Suurin muutos suometsän hoitoon

Suometsän hoidon tuki korvattaisiin suometsän hoitosuunnitelman tuella sekä suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemisen tuella. Tavoitteena tässä on edistää ja lisätä suometsien kokonaisvaltaista ja monitavoitteista hoidon suunnittelua.  Ojien kunnostuksen toteuttamiseen ei jatkossa myönnettäisi tukea.

Nykyisen Kemeran toteutusajoista

Nykyisen lain mukaisia hakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen 1.10.2023 saakka. Nuoren metsänhoitotöillä on toteuttamisaikaa 12 kuukautta. Muissa kemera-töissä toteutusaikaa on enimmillään 31.3.2026 asti.

- Metsänomistajien ja toimijoiden kannalta on erittäin hyvä, että kemera on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Metsänhoidon kemera-tukia voi hakea tuttuun tapaan ensi vuonna ja uuteen tukijärjestelmään siirrytään vuoden 2024 alussa. Metsissä riittää hoitotöitä ja kemera-tukea on hyvin käytettävissä, kannustaa metsäjohtaja Anna Rakemaa Suomen metsäkeskuksesta.

Lisätietoa Kemera-tuista Metsäkeskuksen sivuilta sekä toteutusajoista.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen löydät tästä.