Runkohinnoittelu metsänomistajalle hankala hahmottaa ─ metsänhoitoyhdistysten tarve korostuu

28.4.2021

Runkohinnoittelu on yleistymässä puukaupassa, mikä on huomioitu myös MHY Lounametsän saamissa puun ostotarjouksissa. Runkohinnoittelussa yhdelle puulajille tarjotaan yksi hinta useiden tavaralajien sijaan. 

MHY Lounametsän johtaja Hannu Justen toteaakin, että ”runkohinnoitellun tarjouksen vertailu perinteiseen vaatii myyjältä leimikon tuntemista. Tukkiprosentti pitää osata arvioida. Varsinkin rannikon metsissä se voi olla vaikeaa. Tavallisen metsänomistajan voi siis olla vaikeaa arvioida erilaisten puukauppatarjousten välillä. Tällöin metsänhoitoyhdistyksen neuvonnan rooli korostuu entisestään. Metsänhoitoyhdistyksillä on myös laaja katkonta-aineisto, jonka avulla puukauppatarjouksia voidaan tehdä yhteismitallisiksi". 

Ohessa linkki 28.4.2021 Maaseudun Tulevaisuuden artikkeliin, jossa kerrotaan runkohinnoittelusta.