MHY Lounametsä on mukana lisäämässä nuorten ilmastotietoisuutta

11.5.2021

Länsi-Suomen ja Varsinais-Suomen alueen lukiot saavat toukokuun aikana kirjalahjoituksen, jonka toivotaan lisäävän nuorten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttavista asioista. Lahjoitus on LähiTapiola-ryhmän, Metsänomistajien ja MTK-säätiön yhteinen. Tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä ilmastoasioista ja sen aiheuttamista riskeistä.  Kirjoja lahjoitetaan MHY Lounametsän alueella kaikkiaan noin 700 kappaletta (Länsi-Suomen lukioille 257 ja Varsinais-Suomeen 455).

 

Suomenkielisille lukioille lahjoitetaan Petteri Taalaksen kirja Ilmastonmuutos ilmastotieteilijän silmin (Tammi). Ruotsinkieliset lukiot saavat ruotsinnoksen Bill Gatesin kirjasta Så undviker vi klimatkatastrofen - lösningarna vi har och genombrotten vi behöver (Albert Bonnier Förlaget). Lukiot voivat hyödyntää kirjoja haluamallaan tavalla esimerkiksi opetuskäytössä tai jakamalla niitä stipendeinä kesäkuussa valmistuville uusille ylioppilaille. Kaiken kaikkiaan kirjoja lahjoitetaan Suomen lukioihin yhteensä 7 600 kappaletta,  jokaiseen alueen lukioon noin 10–15 kpl.

- Ilmastonmuutos on yksi aikamme polttavimmista ongelmista, jonka torjumiseksi tarvitsemme tekoja ja tekojen pohjaksi tietoa. Paikallisena toimijana haluamme toimia vastuullisesti myös omalla alueellamme. Toivottavasti voimme osaltamme lisätä länsisuomalaisten nuorten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta, sen riskeistä ja innostaa etsimään tekoja niiden torjumiseksi. Meillä Länsi-Suomessa tuotetaan suuri osa Suomen sähköstä, joten alueemme nuorille tämä on samalla hyvä muistutus siitä, että paikallisilla teoilla on väliä, kertoo LähiTapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula.

- Metsät ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutokseen hillitsemisessä. Metsien kyky sitoa hiilidioksidia ja varastoida sitä puubiomassaan ja maaperään vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Pystymme samanaikaisesti tuottamaan metsissämme niin uusiutuvia raaka-aineita, ilmastohyötyjä kuin luonnon monimuotoisuutta, toteaa Metsänhoitoyhdistys Lounametsän johtaja Hannu Justen.

- Ilmastonmuutos näkyy jo nyt asiakkaillemme sään ääri-ilmiöiden yleistymisenä, mikä lisää monenlaisia vahinko- ja turvallisuusriskejä. Pyrimme vastuullisella toiminnalla parantamaan asiakkaidemme sekä koko yhteiskunnan turvallisuutta, taloudellista menestystä ja hyvinvointia, toteaa LähiTapiola Länsi-Suomen korvausjohtaja Elina Väinölä-Mäki.

Kirjalahjoitus on mukana tutkitun tiedon teemavuodessa 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisen seurain valtuuskunnan järjestämä teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Vuoden aikana nostetaan esille tutkitun tiedon lähteitä, kuten tutkimustietoa, tilastoja, selvityksiä ja analyysejä. Erityisesti lapsille ja nuorille halutaan tarjota luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

 

Ohessa tiedote (pdf)