Kävikö hirvi taimikossa - näin toimit

05.7.2021

Metsäasiantuntijamme ovat maastossa liikkuessaan tehneet jonkin verran hirvieläintuhohavaintoja. Metsänomistajan kannattaakin muistaa, että hirvieläinten, kuten hirvet, valkohäntäkauriit (ei metsäkauriit) aiheuttamista tuhoista on mahdollisuus hakea korvausta.  Viime vuonna korvauksia maksettiin 1,4 miljoonaa euroa, vaikkakin korvausten määrä valtakunnallisesti on ollut laskussa viimeiset pari vuotta. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille helmikuun aikana. 

Toimi seuraavasti, jos huomaat hirvieläinvahinkoja metsässäsi:

1. Tee vahinkoilmoitus viipymättä Metsäkeskukselle

tällä lomakkeella

  1. Joko sähköisesti metsaan.fi -sivustolla tai
  2. Lähettämällä lomake sähköpostilla Metsäkeskukseen osoitteella: kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi laita viestin otsikoksi Hirvieläinvahinkoilmoitus 
  3. Voit myös tulostaa lomakkeen ja toimittaa Metsäkeskukselle.

(Jos vahinkoja on aiheutunut maataloudelle tai eläimille, tee ilmoitus kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle.)

2. Metsäkeskus arvioi kohteen 3 vuoden kuluessa.

Metsänomistajan omavastuu on 170 e. Jos vahingot jäävät tämän alle, tuhoja ei korvata.

Korvauksen saaminen edellyttää, että on pyrkinyt estämään vahingon syntymisen.

Metsäkeskus perii arvioinnista maksun.

3. Hae korvausta 1 kk kuluessa arviointikirjan saamisesta.

 

Voit arvioida tuhoja myös ennakkoon

Hirvieläinvahinkolaskuri

Metsäkeskuksen laskurilla voit laskea karkeasti, ovatko tuhot korvattavia.

Huomioi vahinkoluokat

Jos taimikosta löytyy vain lievästi vaurioituneita taimia, korvausta ei makseta (vahinkoluokka 1).

Taimi kuuluu vahinkoluokkaan 2, kun ylimmästä latvakiehkurasta on tuhoutunut sekä latvakasvu että kaikki sivuversot tai kun neulasista on syöty yli 75 % tai puun kuorta on järsitty rungon ympäri yli 25 % osuudelta.

Taimikon on oltava ennen hirvien syöntiä kasvatuskelpoinen eli havupuutaimikoissa runkoluvun on oltava yli 1500 kappaletta hehtaarilla ja lehtipuutaimikoissa 1100 kappaletta. Korvattavaa vahinkoa ei katsota syntyneen silloin, jos taimikossa on 2000 kasvatuskelpoista mäntyä ja tuhat syötyä.

Huom! Voit aina olla yhteydessä myös omaan metsäasiantuntijaasi, joka auttaa sinua vahinkoilmoituksen/korvaushakemuksen teossa.