Metsänhoitoyhdistykset Loimijoki ja Metsämaa-Kojonkulma yhdistyvät

12.4.2018

Mhy Loimijoen ja Mhy Metsämaa-Kojonkulman valtuustot hyväksyivät yksimielisesti yhdistysten yhdistymisen keskiviikkona 11.4.2018 pidetyissä kokouksissa. Yhdistymisellä halutaan taata laadukkaat, luotettavat ja tasapuoliset palvelut kaikille yhdistyksen jäsenille.

Yhdistyksen toiminta uudessa muodossa alkaa 1.1.2019 ja yhdistys toimii pääasiassa Loimaan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Oripään ja Ypäjän kuntien alueella. 

Loimaan kaupungin alueella on toiminut kaksi yhdistystä, joten yhdistyminen on luontevaa. Yhdistykset ovat tehneet yhteistyötä esimerkiksi toimistopalveluissa jo vuosikymmeniä. Metsämaa-Kojonkulman pitkäaikainen toiminnanjohtaja Jari Sandell on jäämässä eläkkeelle kuluvan vuoden lopussa, joten ajankohta yhdistymiselle on siinäkin mielessä sopiva. Laki- ja organisaatiomuutosten myötä kiristyvä talous ja koko ajan voimakkaasti lisääntyneet tietojärjestelmäkustannukset kannustavat myös toimintojen yhdistämiseen.

Yhdistysten alueella metsien ja metsänomistuksen rakenne on suunnilleen samanlainen. Metsälön jäsenten keskipinta-ala on molemmilla noin 20 hehtaaria. Jäseniä yhdistyksillä vuoden 2017 lopussa oli yhteensä 2340 kpl ja jäsenten yhteispinta-ala yhteensä noin 45820 hehtaaria.

Molemmat yhdistykset ovat vakavaraisia ja yhdistysten tase suhteutettuna jäsenmäärään sekä jäsenpinta-alaan samaa luokkaa, eli mitään erityisiä toimia varojen tasaamiseksi ei tarvitse yhdistymisen yhteydessä tehdä.

Toimistot säilyvät edelleenkin Loimaalla ja Humppilassa ja eläkkeelle siirtymisen johdosta ei Metsämaa-Kojonkulmalta siirry Mhy Loimijokeen työvoimaa. Aloittavan yhdistyksen palveluksessa on yhteensä kaksitoista henkilöä. Yhdistys työllistää lisäksi useita yrittäjiä eri työlajeissa. Yhdistyminen aiheuttaa tarpeen yhden toimihenkilön lisäpalkkaukseen, jotta tasapuoliset palvelut yhdistyksen eri toimialueilla voidaan taata.

Yhdistyksen valtuusto jatkaa yhdistelmävaltuustona vuodet 2019-2020. Syksyllä 2020 järjestettävissä vaaleissa valitaan uusi valtuusto. Valtuustovaalit on yhdistymissopimuksen mukaan tarkoitus järjestää ilman vaalipiirijakoa. Hallitukseen tulee vuosille 2019-2020 kahdeksan jäsentä.

Lisätietoja antaa:
Jari Neero, toiminnanjohtaja, p. 040-5842145
Markku Erelä, Mhy Loimijoen hallituksen puheenjohtaja p. 0400-821264
Vesa Saikku, Mhy Metsämaan-Kojonkulman hallituksen puheenjohtaja p. 050-5283036