Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Kittilä

Nilitie 1

99100 Kittilä

Puhelin. 016 643038

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
225 300 ha
Jäsenten lukumäärä
1305
Metsätilan keskikoko
173 ha
Puuston vuotuinen kasvu
2,0 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
105 000 m3