Kysymyksiä ja vastauksia jäsenmaksuista

10.3.2021

Jäsenmaksu-uudistuksella parannetaan yhdistysten jäsenrekisterien toimintoja. Alkuvaiheen virheiltä ei olla kuitenkaan vältytty.
Tässä yleisimmät kysymykset ja vastaukset jäsenmaksu-uudistukseen liittyen.

Miksi Mhy-jäsen onkin nyt MTK:n jäsen?

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydessä ei ole tullut muutoksia vuoden 2015 jälkeen jäsenyyden muuttuessa vapaaehtoiseksi.  Samana vuonna metsänhoitoyhdistykset liittyivät MTK:n jäsenyhdistyksiksi, mutta henkilöjäseniä ei MTK Keskusliitolla ole.
 
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK muodostavat yhteisen Metsänomistajat -ketjun, ns. kattojärjestön, joka ajaa metsänomistajien etuja kannonjuurelta Brysseliin saakka. Laskun yhteydessä kerättävällä MTK:n edunvalvontamaksulla varmistetaan metsänomistajien yhteinen edunvalvonta Suomessa, EU:ssa ja maailmalla. Erityisesti Brysselissä metsäedunvalvonnan merkitys on kasvanut koko ajan ja siihen MTK on myös panostanut. Sitä ei kukaan muu tee metsänomistajien puolesta! Edunvalvonnalla varmistetaan mm. metsänomistajien oikeus päättää ja hyötyä metsiensä käytöstä omien päätöstensä perusteella. 

Miksi jäsenmaksulaskutuksessa on ongelmia ja sekaannusta?  

Tietojen yhdistäminen yhdistysten ylläpitämien rekistereiden välillä on ollut haastavaa ja siinä on tapahtunut virheitä. Yleisin virhe on, että kahden eri yhdistyksen jäsenyys on jäänyt yhdistymättä, ja jäsenmaksulaskuja on mennyt kaksi. Yleensä syynä tähän on ollut puuttuva y-tunnus jommassa kummassa jäsentietokannassa. 
 
Kaikki jäsenlaskujen virheet tullaan korjaamaan, mutta se vie aikaa. Pyydämme siis kärsivällisyyttä! Ja pahoittelemme, että asia on aiheuttanut hämmennystä ja teettää ylimääräistä työtä niin jäsenille, jäsensihteereille kuin toimihenkilöille. 
Jäsenlaskun puuttuvat maksuperusteet ovat parhaiten jokaisen jäsenen saatavilla Oivan verkkopalvelusta ja jatkossa ne tulevat näkyviin myös jäsenlaskuun. 

Miksi jäsenmaksu- ja jäsenrekisteriuudistus oli tarpeen?

Uudistuksen tarkoitus on, että tarjoamme entistä parempaa jäsenpalvelua samantasoisena joka puolella Suomea. Uudessa Oiva-jäsenrekisterissä Mhy-jäsen näkee omat tietonsa ja pääsee korjaamaan esim. muuttuneet osoitetiedot.
Tavoiteena on ollut rakentaa toimiva kanava tietojen tarkistamista ja ylläpitämistä varten sekä luoda parempi pohja tunnistautumista vaativille digitaalisille jäsenpalveluille ja jäseneduille, huolehtien myös jatkuvasti tiukentuvista tietosuojaehdoista. 

Miksi kokonaisjäsenmaksuni on noussut?

Jäsenmaksuperiaatteita on yhdenmukaistettu niin, että samanlainen tila osallistuisi MTK Keskusliiton yhteiseen edunvalvontaan yhtenäisin perustein koko maassa. Metsän osalta on myös otettu huomioon ero metsien tuottokyvyssä alueiden välillä.  
Metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksu, joka muodostaa pääosan mhy-jäsenen kokonaisjäsenmaksusta, on jäsenmaksu-uudistuksen yhteydessä myös muuttunut useassa mhy:ssä. Silloin kun jäsenmaksurakennetta muutetaan, tapahtuu myös muutoksia jäsenmaksutasossa.

Uudistuksen myötä kykenemme tarjoamaan entistä parempaa jäsenpalvelua samantasoisena joka puolella Suomea. Jäsenmaksun taso on hyvin maltillinen siihen nähden, mitä maksulla saa! Muistutuksena mainittakoon, että mhy-jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verotuksessa vähennyskelpoinen menoerä.

Mitä hyötyä on olla Metsänhoitoyhdistyksen ja MTK:n jäsen?

Mhy jäsenyydellä saa 

  • metsänhoitoyhdistyksen paikalliset edunvalvontapalvelut
  • yhdistyskohtaiset jäsenhintaiset palvelut
  • puukaupan kilpailutuksen ja katkonnan seurannan kautta markkinaedunvalvonnan hyödyt  
  • PEFC-ryhmäsertifioinnin  
  • paikalliset jäsenedut ja yhdistyksen maksuttomat jäsenpalvelut

MTK:n jäsenyys tarkoittaa sitä, että  

  • MTK huolehtii siitä, että metsänomistajalla on oikeus päättää omien metsiensä käytöstä, on se sitten suojelua tai talouskäyttöä 
  • MTK vaikuttaa niin kotimaassa kuin EU:ssa kaikkeen metsäomistukseen liittyvään poliittiseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön. Esimerkkinä tästä ovat metsälainsäädäntö, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, veropolitikka ja kaavoitus
  • jäsen saa MTK:n jäsenedut ja juristi- ja edunvalvontapalvelut

 

Mitä teen, jos tiedot ovat Metsänhoitoyhdistys Keskipohjan jäsenmaksulaskulla väärin? 

Kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä omaan metsätoimihenkilöön ja tarkastuttaa niin omat yhteystiedot kuin metsien pinta-alatiedot kuntoon. Toimihenkilöiden yhteystiedot löydät täältä
Virheellisissä laskuissa, tai ero- ja liittymispyynnöissä voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen keskipohja@mhy.fi