Valtuuston syyskokouksen kuulumisia

17.12.2021

Metsänhoitoyhdistys Keski-Savon valtuusto kokoontui 14.12.2021 Varkaudessa. Osa valtuutetuista osallistuivat kokoukseen Teams-yhteyden välityksellä.

Järjestön ajankohtaisista metsäedunvalvonnan asioista kertoi MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Valtuustoon puheenjohtajistoon muutoksia

Syysvaltuusto valitsi kokouksessaan valtuuston puheenjohtajaksi Olli-Pekka Torvisen Leppävirralta. Varapuheenjohtajaksi valittiin niin ikään leppävirtalainen Tuomo Räisänen.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksuperusteisiin ei muutoksia

Hallituksen esitystä mukaillen valtuusto päätti pitää jäsenmaksuperusteet samassa tasossa kuin vuonna 2021. 
Päätöksen mukaisesti Metsänhoitoyhdistys Keski-Savo ry:n jäsenmaksu vuodelle 2022 on pinta-alan mukaan porrastettu neliportainen jäsenmaksu.

Pinta-ala 0-19,99ha       60€
Pinta-ala 20-49,99ha     80€
Pinta-ala 50 - 99,99ha 100€
Pinta-ala 100+ha          160€

MTK:n keräämään edunvalvontamaksuun sen sijaan tulee korotusta vuoden 2021 tasoon nähden 2€, eli vuonna 2022 edunvalvontamaksun suuruus on 20€.