Paikalliset jäsenedut

Vahvasti metsänomistajan tukena ja edunvalvojana:

Jäsenenä metsänomistaja saa jatkossakin kaikki metsäalan palvelut samasta paikasta omalta metsäneuvojalta. Metsänhoitoyhdistys Keski-Savo ry:n valtuusto on päättänyt vuoden 2019 jäsenmaksun.
Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu (luonnollinen henkilö, yhtymä, puolisot yhdessä, kuolinpesä)
metsäpinta-ala alle 35 ha          -> jäsenmaksu 70 €
metsäpinta-ala 35,0 – 99,9 ha   -> jäsenmaksu 100 €
metsäpinta-ala 100,0 ha tai yli   -> jäsenmaksu 170 €

Yhteisomistajajäseneksi  liittyvän jäsenmaksu 50 € (puolisoista toinen, yksittäinen yhtymän, kp:n tai yhteismetsän osakas)
Kannatusjäseneksi liittyvän jäsenmaksu 50 € (yhteisöjäsen tai metsää omistamaton perheenjäsen)

Samassa taloudessa (osoitteessa) asuvat metsänomistajat voivat anoa metsänhoitoyhdistyksen hallitukselta jäsenmaksujensa yhdistämistä, tällöin jäsenmaksu määräytyy omistajien yhteenlasketun pinta-alan perusteella. Hakemus on tehtävä kirjallisesti.     

Maksuton puunmyyntisuunnitelma

 • Suunnitellessasi puukauppaa, teetä maksuton puunmyyntisuunnitelma omalla metsäneuvojallasi. Samalla saat tietoa tämän hetken puumarkkinatilanteesta sekä vallitsevasta hintakehityksestä.

Maksuton PEFC-metsäsertifiointi

 • Metsänhoitoyhdistyksen jäsenten metsät ovat mukana PEFC-metsäsertifioinnissa.

Edunvalvonta

 • Edunvalvonta paikallis- ja aluetasolla: - Seuraamme ympäristö- ja kaava-asioita, joilla voi olla suoraa tai välillistä vaikutusta metsäsi käyttöön.

Maksuton neuvonta, koulutus ja tiedotus 

 • Asiantuntijamme vastaavat metsänhoitoon ja -käytäntöön liittyviin kysymyksiin.
 • Uudelle metsänomistajalle tarjoamme maastokäynnin metsäneuvojan kanssa.
 • Jäsentiedotteet ja Metsän Tekijät -jäsenlehti
 • Sähköinen uutiskirje kerran kuukaudessa.
 • Maaseudun Tulevaisuuden metsänumero 4 krt vuodessa.

Metsäselain

 •  Metsäsuunnitelma älypuhelimeen tai tablettiin. Edellyttää ajantasaista mhy:n järjestelmissä olevaa metsäsuunnitelmaa.   

 

Valtakunnalliset jäsenedut

LähiTapiola

LähiTapiola: 10 % alennus metsä- ja kotivakuutuksesta (edellyttää kokonaisasiakkuutta = Kotivakuutusta)

 • Metsävakuutuksesta 15 % alennus, jos asiakkaalla on vähintään 10.000 e sijoitus säästöhenkivakuutuksessa
 • Linkki LähiTapiolan sivuille

Metsälehti

Metsäkustannus tarjoaa Metsälehden määräaikaisen 12kk tilauksen jäsenhintaan 85,00 € (norm. 138 €) metsänhoitoyhdistysten jäsenille. Tilaus pitää sisällään Metsälehden ja Metsälehti Makasiinin, 23 numeroa vuodessa, sekä tilauskautena ilmestyvän Metsäverokirjan (arvo 29,00 €). Metsälehden tilaus on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa. Tilaussivu www.edutjasenelle.fi/mhy

Maksutonta neuvontaa metsäasioissa

 • Puukaupan teon yhteydessä tietoa hinnoista ja paikkakunnan puumarkkinatilanteesta
 • Asiantuntijamme vastaavat jäsenille metsänhoitoon ja -käyttöön liittyviin kysymyksiin
 • Uudelle metsänomistajalle tarjoamme maksuttoman maastokäynnin metsäneuvojan kanssa

Maksutonta lakineuvontaa jäsenille

Lakiasiantuntijat antavat monipuolista jäsenten yritystoimintaan liittyvää opastusta ja neuvontaa. Jäsenmaksuun sisältyvänä lakipalveluna ongelmatilanteen vaatimat toimenpiteet arvioidaan sekä autetaan asian hoitamisessa eteenpäin.
MTK:n lakimiesten erityisosaamisalueet ja yhteystiedot >>

 

PEFC-metsäsertifiointi

Jäsenten metsät ovat mukana PEFC-metsäsertifioinnissa. Lue lisää metsäsertifioinnista!

MTK:n jäsenedut

 • Metsänhoitoyhdistysten jäsenet saavat myös keskusliitto MTK:n jäsenedut. Ne löytyvät osoitteesta www.mtk.fi/jasenedut

MTK:n jäsensivut

 • Nähdäksesi kaikki MTK:n jäsenedut, sinun tulee kirjautua sivuille. Mene osoitteeseen www.mtk.fi/rekisteroidy ja seuraa ohjeita.

Laadukkaat metsäpalvelut jäsenhintaan

 • Metsän uudistaminen, taimikonhoito, paikalliset luottometsurit
 • Puunmyyntisuunnitelma, puukaupan kilpailutus, puunhintatiedot, katkontavertailu, puunkorjuupalvelu
 • Tila- ja tuhoarviot, metsäsuunnitelma

Muut jäsenpalvelut

 

 • Metsänhoitoyhdistyksen jäsenlehti; Maaseudun Tulevaisuuden metsänomistajanumero 4 kertaa vuodessa (toimitetaan vain Suomen osoitteisiin).
 • Kursseja ja koulutusta, maastoretkiä, metsämatkoja ja tapahtumia sekä metsätaitokilpailuja
 • Paikallis- ja aluetasolla edunvalvonta: Seuraamme ympäristö- ja kaava-asioita, joilla voi olla suoraa tai välillistä vaikutusta metsäsi käyttöön