Päätöksiä ja muistamisia valtuuston syyskokouksessa

15.12.2020

Metsänhoitoyhdistys Keski-Savon valtuusto kokoontui erityisjärjestelyin viimeisen kerran nykyisessä kokoonpanossaan 14.12.2020 Varkaudessa.

Ennen varsinaista kokousta pidettiin hiljainen hetki marraskuussa edesmenneen valtuutetun Eino Tirkkosen muistolle.

Kokouksen alussa metsänhoitoyhditys Keski-Savo muisti pitkäaikaista metsuria Hannu Pakarista. Pakarinen tuli Heinäveden metsänhoitoyhdistyksen palvelukseen suoraan kansakoulusta. Hannun kertoman mukaan nuorella pojalla töihin oli niin kiire, että rippikoulukin jäi käymättä. Yli 40 -vuotisen uransa aikana metsurina Hannu on kuluttanut useita kymmeniä ellei satoja moottori- ja raivuusahoja.

Lisäksi kiitettiin väistyviä valtuuston jäseniä metsänhoitoyhdistyksen eteen tekemästä työstä;

Keski-Savon fuusiosta 2004 lähtien mukana olleet

Olavi Martikainen (valtuuston pj v. 2009-2016)
Timo Kaukonen (hallituksen varapj v. 2013 ->)
Osmo Rissanen (valtuuston varapj v. 2013 ->)
Pentti Hämäläinen
Santtu Komi
Timo Kukkonen
Juhani Pakarinen

v. 2016 vaaleissa valitut
Leväinen Antti
Liukko Heimo
Nissinen Ari
Roponen Merja
Koponen Asko

Kokouksen päätöksiä:

Valtuusto muutti mhy:n sääntöjä siten, että mhy:n jäsen on velvollinen maksamaan MTK:n edunvalvontamaksun. Päätettiin Metsänhoitoyhdistys Keski-Savo ry:n jäsenmaksuksi vuodelle 2021 pinta-alan mukaan porrastettu neliportainen jäsenmaksu.

Pinta-ala 0-19,99ha       60€
Pinta-ala 20-49,99ha     80€
Pinta-ala 50 - 99,99ha 100€
Pinta-ala 100+ha          160€

Lisäksi tulee MTK edunvalvontamaksu, joka on vuonna 2021: 18€
Kannatusjäsenmaksu ja opiskelijajäsenmaksu: 50€

Valtuusto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Vuoden 2021 Painopistealueet ovat:

  1. Tuottava metsä
  2. Puukauppa
  3. Nuoren metsän hoito

Valtuusto valitsi myös hallituksen vuosille 2021-2022. Hallitukseen valituiksi tulivat:

Anna Konttinen, Timo Hottinen, Eero Taskinen, Antti Kuvaja, Arto Pelkonen, Jukka Heikkinen.

 
Hannu Pakariselle luovutettiin Keijo Pesosen taidetta.
                                            

 

 

 

 

 

 

 

Pitkän luottamushenkilöuran Mhy Keski-Savossa tehneet väistyvyvät valtuutetut kukitettiin pienen muistamisen kera.( Kuvassa valtuuston varapj Osmo Rissanen, toimistonhoitaja Taina Tirkkonen ja toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen)