Katso- tunnisteiden käyttö päättyy sähköisessä metsäveroilmoittamisessa

17.11.2020

Verotusyhtymät ja y-tunnukselliset kuolinpesät ovat käyttäneet Katso-tunnisteita sähköisessä metsäveroilmoittamisessaan jo useiden vuosien ajan. Katso-tunnisteiden ja -valtuuksien käyttö on päättymässä 31.12.2020. Katso-valtuuksista siirrytään käyttämään Suomi.fi-valtuuksia. Katso-valtuudet eivät kuitenkaan siirry Suomi.fi-valtuuksiksi automaattisesti, vaan jokaisen verotusyhtymän tai y-tunnuksellisen kuolinpesän tulee hakea uudet valtuudet omatoimisesti.  

Verohallinto on seurannut Suomi.fi-valtuuksien hakua jo pidemmän ajan. Hakutahti on toistaiseksi ollut varsin verkkainen, ja valtuuksien haussa onkin odotettavissa kovat ruuhkat lähiviikkoina ja -kuukausina. Suomessa on lähes 100 000 vähintään 2 hehtaaria metsää omistavaa verotusyhtymää ja kuolinpesää, ja osakkaina niissä on yli 300 000 henkilöä.  

Verovuotta 2020 koskevat metsäveroilmoitukset tulee jättää verottajalle viimeistään vuoden 2021 helmikuun loppuun mennessä. Jos Suomi.fi-valtuudet eivät tuolloin ole kunnossa, niin ainoa tapa hoitaa asiat kuntoon on jättää verottajalle paperiset veroilmoitukset.  

Suurin osa valtuuksien käyttäjistä voi tehdä siirtymän Suomi.fi:hin itsepalveluna. Metsäyhtymät ja y-tunnukselliset kuolinpesät joutuvat tekemään valtuushakemuksen, jonka virkailija käsittelee. 

Valtuuksien hakuun kannattaa varata aikaa 

Verotusyhtymien ja y-tunnuksellisten kuolinpesien kannattaa varata Suomi.fi-valtuuksien hakuun riittävästi aikaa. Hakemuksen voi lähettää joko Digi- ja väestötietoviraston verkkopalvelussa, käymällä lähimmässä verotoimistossa tai postitse. Valtuuksien haussa tarvitaan seuraavat asiakirjat: 

- Verotusyhtymän tai kuolinpesän kaikkien osakkaiden allekirjoittama paperille tulostettu hakemus, jolla joku osakkaista valtuutetaan hoitamaan yhteiset veroasiat (Ohjeet ja hakemus).

- Kopiot allekirjoittajien suomalaisesta ja voimassaolevasta passista tai henkilökortista (ajokortin kopio ei riitä). Ellei jollakin allekirjoittajalla ole passia tai henkilökorttia, voi kyseinen henkilö käydä Verohallinnon palvelupaikassa tunnistautumassa. Verohallinnon virkailija tarkistaa, voiko hän tunnistaa henkilön mukana olevien dokumenttien avulla (ajokortti, vanhentunut passi yms.). 

- Kopio perukirjan osakasluettelosta, jos kyseessä on kuolinpesä. 

Kun valtuushakemus on hyväksytty, valtuuksien hakija saa siitä tiedon hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tämän jälkeen valtuuksien hakija voi itsepalveluna valtuuttaa esimerkiksi itsensä tai tilitoimiston hoitamaan yhtymän veroasioita. 

Varsinainen metsäveroilmoittaminen tapahtuu valtuutetun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla vero.fi-palvelussa entiseen tapaan. Valtuutetulla tulee olla käytössään verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.  

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksiin siirtymisestä on Verohallinnon sivuilla.  

Perustietoa Suomi.fi-valtuuksista veroasioinnissa.  

Lähde:Metsäkeskus