Puumarkkinakatsaus: Puukauppa odottavissa tunnelmissa

17.1.2022

Puukauppa odottavissa tunnelmissa

Pohjois-Suomen yksityismetsistä ostettiin puuta viime vuonna selvästi edellisvuotta enemmän, 8 748 000 m3 (2020 – 6 758 000 m3). Pohjois-Suomen puukauppa kävi alkuvuodesta vilkkaasti, mutta hiipui syksyllä. Koillismaan myrsky vaikutti olennaisesti koko Pohjois-Suomen puukauppaan, loppuvuodesta kauppa painottui myrskytuholeimikoihin. Pohjois-Pohjanmaalla kauppaa käytiin 4 871 000 m3 (3 428 000), Kainuussa 2 059 000 m3 (1 782 000) ja Lapissa 1 818 000 m3 (1 548 000).

Puumarkkinoilla ollaan nyt odottavissa tunnelmissa. Markkinat ovat tasapainossa ja odotukset ovat positiiviset. Epävarmuutta on erityisesti sahatavaramarkkinoiden suunnasta, jolla on ollut syys- ja talvikaudella kausiluonteisesti hiljaisempaa. Toisaalta puurakentamisen positiiviset odotukset ovat kuitenkin voimissaan. Koronaepidemian voi nähdä vaikuttaneen positiivisesti koko metsäsektorin taloudelliseen menestykseen, eikä epidemia näytä päättymisen merkkejä.

Puukauppavuodesta odotetaan hyvää

Vaikka puukauppa on talvella hiipunut, on sitä silti käyty normaalilla tasollaan. Puumarkkinoilla odotetaan ostajien aktivoitumista, sillä pystyvarastotasot ovat vähentyneet korkeiden hakkuumäärien johdosta. Työmarkkinaselkkaukset ovat tuoneet oman mausteensa puumarkkinoihin, kun tukkipuulle on ollut suhteessa enemmän käyttöä kuin kuitupuulle. Tämä voi vaikuttaa myös kevään puuntarpeeseen.

Puun edellisen vuoden hintakehitykseen ei voida olla tyytyväisiä. Puun reaalinen hintataso on laskenut viime vuoden alkuun verrattuna, vaikka metsäteollisuus ja sahat ovat tehneet ennätystuloksia vuoden mittaan. Vaikka puumarkkinoiden pitäisi muodostua vapaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan, niin silti markkinavoimat ohjaavat sitä epäsuotuisasti. Metsänomistajat eivät ole yksin ongelmansa kanssa. Heikko neuvotteluasema näkyy myös esimerkiksi korjuu- ja kuljetusyritysten ahdinkona, kun polttoaineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti.

Ennusteiden mukaan kotimaisen puun käytön pitäisi nousta hyvän kysynnän sekä ulkomaan puun tuonnin vähenemisen myötä. Metsäteollisuuden lopputuotteiden hinnat ovat säilyneet korkealla tasolla. Epävarmuutena voidaan nähdä yleisen hintatason voimakas nousu, joka voi vaikuttaa esimerkiksi rakentamisen volyymiin. Toisaalta koronatilanteen seurauksena puurakentamisen kysyntä on kasvanut voimakkaasti, joten epidemian jatkumisen johdosta voisi jopa olettaa sen jatkuvan.

Metsänhoitoyhdistyksien koko kasvaa ja palvelut yhtenäistyvät

Metsänhoitoyhdistyksiä on Suomessa 56 kappaletta. Niiden määrä on vähentynyt yhteenliittymien johdosta ja tämänkin vuoden alusta tapahtui useita fuusioita. Toisaalta määrä ei ole tärkeä, vaan laatu. Tavoitteena on yhtenäistää metsänhoitoyhdistyksien palveluita, jolloin voidaan tarjota jäsenille laadultaan entistä parempia palveluita. Palvelulaadun takaavat lopulta paikallistasolla toimivat asiantuntevat metsäneuvojat, jotka hoitavat kaikki metsänomistajan tarvitsemat palvelut aina taimien istutuksista puukauppaan.

Puukaupan kilpailuttaminen metsänhoitoyhdistyksen avustuksella mahdollistaa vahvan edunvalvonnallisen tuen metsänomistajalle. Metsäasioissa ja ajankohtaiseen puukauppatilanteeseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä oman Metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvojaan, jolloin puukauppaan liittyvät asiat ovat asiantuntevan edunvalvonnan piirissä.

Lisätietoja:
Seppo Miettunen
Kenttäpäällikkö/Kainuu
Seppo.miettunen@mtk.fi
Puhelin 040 822 5321