Puumarkkinakatsaus marraskuu

04.11.2021

Puukauppa odottavissa tunnelmissa

Positiivisia odotuksia kotimaisen puun käytön lisääntymisestä ensi vuonna

Pohjois-Suomen puukauppa on erityisen vilkkaan alkuvuoden jälkeen tasaantunut syksyllä. Tammi-lokakuussa Pohjois-Suomen yksityismetsistä on käyty puukauppaa 7 226 000 m3
(2020 – 4 988 000 m3). Kokonaisuutena alkuvuoden ostomäärät ovat edelleen edellisvuotta korkeammat kaikissa Pohjois-Suomen maakunnissa, vaikka tahti onkin tasaantunut syksyn tullen. Pohjois-Pohjanmaalla kauppaa on käyty 4 126 000 m3 (2 483 000), Kainuussa 1 601 000 m3 (1 292 000) ja Lapissa 1 499 000 m3 (1 213 000).

Puukauppaa käydään tällä hetkellä verkkaisesti markkinoiden suuntaa tunnustellen. Puun kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, mutta ostoaktiivisuus on laskenut. Teollisuuden tuotantomäärät ovat korkealla tasolla ja tuloksenteko ennätyksellistä. Ennustelaitokset povaavat puun korkeaa käyttöastetta ensi vuodelle. Lisämaustetta puumarkkinoille tuo ennakoitu puun tuonnin väheneminen, minkä pitäisi näkyä kotimaisen puun kasvavana tarpeena puun ostoissa ja hinnoissa.

Puukaupan odotukset jo ensi vuodessa

Puukauppa on jäänyt syksyllä alkuvuoden positiivisesta vireestä huolimatta alemmalle tasolle. Marraskuu on perinteisesti aktiivisin puukauppakuukausi, mutta tänä vuonna kesäkuun hurja ostomäärä haastaa sitä.

Puunhinta on ollut syksyllä loivassa laskussa, vaikka metsäyhtiöt ja sahat ovat samaan aikaan rikkoneet tulosennätyksiään. Onkin tärkeää, että metsänomistaja kilpailuttaa puukauppansa käyttämällä oman metsänhoitoyhdistyksen apua. Teollisuuden kovat tulokset on tehty korkean lopputuotehinnan ja edullisen puukustannuksen ansiosta. Tulonjaon oikeudenmukaisuuden voi kyseenalaistaa tuottajan näkökulmasta. Toisaalta korkeiden tuloksien turvin puun käytölle on tulossa lisäystä investointien johdosta ensi vuodeksi.

Puuntuonnin on ennakoitu vähenevän ensi vuonna Venäjän havupuun tuontikieltojen johdosta 13 % (LUKE). Määrät eivät ole järin suuria (noin 1,5 M.m3), mutta vaikuttavia, sillä havupuuta on käytetty korvaamaan kotimaista puuta. Koivukuidun tuonti on taas ollut osin puumarkkinoita täydentävä. Tuontikieltojen lisäksi Venäjä on yllättäen asettanut rajoitteita puun tuonnille rajanylityspaikoille, joista vain muutamaa voisi käyttää puukuljetuksiin. Tämä voi vaikeuttaa puun tuontia entisestään. Tämä voi vahvistaa entisestään kotimaisen puun käyttöä. Tunnelma on odottava ja katseet ovatkin kääntymässä jo ensivuoteen. PTT ennakoi ensivuodelle maltillisesti 3 % lisäystä puun hakkuisiin ja 1–3 % puun hintaan.

Puun ostoaktiivisuus vaihtelee alueittain. Erikoispuulle voi löytyä paikallista kysyntää

Puun ostoaktiivisuus vaihtelee alueittain voimakkaasti. Vaikka osin joillekin puutavaralajeille voi saada paikallisesti heikosti tarjouksia, niin toisista puutavaralajeista voi olla pulaa. Metsänhoitoyhdistyksen oma toimihenkilö tuntee paikallisen puunkäytön tilanteen ja puun tarpeen puutavaralajeittain. Kannattaa ottaa yhteyttä omaan metsäneuvojaan ajankohtaisista metsäasioista ja puukauppatilanteesta.

Lisätietoja:
Seppo Miettunen
Kenttäpäällikkö/Kainuu
seppo.miettunen@mtk.fi
Puhelin 040 822 5321