Puumarkkinakatsaus elokuu 2021

12.8.2021

 

Juhannusmyrsky ja Kalajoen suurpalo näkyvät Pohjois-Suomen puukaupassa

Pohjois-Suomen puukaupassa on nähty juhannusmyrskyn seurauksena poikkeuksellisen vilkas kesä. Yksityismetsistä ostettiin tammi-heinäkuussa puuta 4 965 000 m3 (2020 – 2 777 000). Alkuvuoden puukauppa on ollut selvästi edellisvuotta vilkkaampaa kaikissa Pohjois-Suomen maakunnissa, erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, jossa kauppaa on käyty jo 2 816 000 m(1 401 000).
Kainuussa 1 071 000 m3 (659 000) ja Lapissa 1 078 000 m3 (717 000) kauppa on myös selvästi edellisvuotta edellä.

Toisaalta alkukesän puun hintapiikki on kääntynyt laskuun. Markkinat ovat lomaviikkojen jälkeen odottavalla kannalla. Metsäyhtiöt ovat kertoneet hyvistä alkuvuoden tuloksista, joita ovat siivittäneet lopputuotteiden hyvä hintakehitys suhteessa kustannuksiin, kuten puun hintoihin. Markkinoiden yleinen tilanne on positiivinen. Vuodet eivät ole veljiä keskenään, mutta tämän vuoden näkymät ja ennustelaitosten analyysit ovat optimistisia loppuvuodenkin osalta. Myrskypuun korjuu kestää pitkälle talveen, mikä voi vaikuttaa loppuvuoden puukauppaan. Kalajoen suurpaloalueen puusto kelpaa pääosin vain energiapuuksi, mikä voi paikallisesti vaikuttaa muun energiapuun markkinoihin.

Markkioilla kysyntä ja tarjonta määrittävät puun hintatason. Usein on toistunut sama tilanne, jossa puun hinnat ovat laskeneet kesälomakaudella hetkellisesti. Tämä johtunee siitä, että puun ostajien ostoaktiivisuus ei jakaudu tasaisesti, vaan painottuu aktiivisemmille puukauppaviikoille ja ostohenkilötkin pitävät lomiaan. Toisaalta kesälomilla monilla metsänomistajilla olisi aikaa paneutua puukaupan suunnittelemiseen. Tällöin voi syntyä hetkellistä ja paikallista ylitarjontaa, joka voi näkyä tiettyjen puutavaralajien hinnoissa. Toisaalta kesän puukauppamäärät ovat kokonaisuuden kannalta kuitenkin pieniä.

Puun hintataso ja lopputuotteiden hinnat ovat tässä markkinatilanteessa erkaantuneet. Tämän johdosta metsäyhtiöt ja sahat ovat tehneet kovia tuloksia. Metsäteollisuuden lopputuotteiden futuurihintojen mukaan hintatasot säilynevät kohtuullisen korkealla tasolla. Tämä mahdollistaa toivon mukaan metsäalalle lisää investointeja ja puun käytön lisäystä. Näiden pitäisi heijastua raaka-aineen kotimaiseen kysyntään.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydellä saa monipuolet palvelut ja yhteisen edunvalvonnan

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat laajassa palveluvalikoimassaan metsänomistajille niin metsänhoidon kuin puukaupan palveluita. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydellä varmistetaan, että metsänomistajien yksilöllisten etujen lisäksi myös yhteisiä etuja voidaan ajaa kansallisella ja kansainvälisellä rintamalla. Tästä osoituksena esimerkiksi EU:n valmisteilla oleva uusi metsästrategia, jonka kannanotoissa saatiin lievennettyä jyrkimpiä vaikutuksia metsien käsittelyn sääntelyyn.

Metsänomistajat ovat tervetulleita metsänhoitoyhdistyksen palvelutarjonnan ja edunvalvonnan jäseniksi. Omassa yhdistyksessä tunnetaan alueen erityispiirteet, mikä helpottaa metsänhoidon ja puukaupan suunnittelua ja toteuttamista. Otahan yhteyttä omaan metsänhoitoyhdistykseen joko jäsenyyden tai metsänhoidon merkeissä.

Lisätietoja 

Seppo Miettunen
Kenttäpäällikkö/Kainuu
Seppo.miettunen@mtk.fi
Puhelin 040 822 5321