Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu lisää kilpailua puumarkkinoilla

08.6.2021

Puunkorjuupalvelu on metsänhoitoyhdistyksen suorittamaa metsänhakkuuta, lähikuljetusta, puun välitystä ja mahdollista puutavaran kaukokuljetusta. Korjuupalvelu perustuu metsänomistajan antamaan kirjalliseen toimeksiantoon. Metsänhoitoyhdistys on tehnyt välittämistään puista ostajien kanssa ennakkoon hankinta- tai toimitussopimukset. Tällöin metsänhoitoyhdistys ei ole puunostaja, vaan metsänomistajan puiden välittäjä.

Metsänhoitoyhdistys korjuupalvelutoiminnan tavoitteena on lisätä puukaupan kilpailua metsänomistajan eduksi ja aikaansaada metsänomistajalle vertailutarjous leimikosta myös korjuupalvelun kautta. Metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuupalvelulla on puunhintatasoa nostava vaikutus. Toisinaan tilanne esimerkiksi talviharvennusten suhteen on se, ettei varsinaisia puukauppatarjouksia tule lainkaan, jolloin omalla metsänhoitoyhdistyksellä on kuitenkin tarjota korjuupalvelun kautta vaihtoehto puukaupalle.

Puukaupassa tärkeää ovat avoimuus ja läpinäkyvyys. Metsänhoitoyhdistys Kainuu antaa metsänomistajalle hintatarjouksen, joka on vertailukelpoinen leimikosta saatuihin muiden ostajien tarjouksiin.
- Jos olemme laskeneet kantohintatarjouksemme perusteena olevat korjuu- tai kaukokuljetuskulut väärin, kannamme siitä myös vastuun. Maksamme korjaamamme puut hakkuun suorittaneen koneen motomitan perusteella. Kaiken riskin kustannuksista kantaa metsänhoitoyhdistys ja metsänomistaja saa puilleen aina ennakkoon lasketun kantohinnan, kertoo toiminnanjohtaja Marko Koskela.

Metsänhoitoyhdistyksen Kainuun korjuupalvelumäärä oli vuonna 2020 noin 115 000 m3.
- Korjuupalvelusta metsänhoitoyhdistyksessämme vastaavat korjuuvastaava Salla Tanskanen Kajaanin ja Paltamon alueella sekä operaatioesimies Sauli Kellokumpu Kuhmon ja Ristijärven osalta. Metsäasiantuntijamme hoitavat valtakirjakaupassa metsänomistajan toimeksiannosta puukaupan kilpailutuksen. Samalla tavalla kuten varsinaisilta puunostajilta, metsäasiantuntija pyytää tarjouksen korjuupalvelultamme leimikon puunkorjuusta ja vertaa sitten kaikkia saapuneita puukauppatarjouksia itsenäisesti, myös omasta korjuupalvelusta toimitettua korjuupalvelutarjousta, kuvaa toiminnanjohtaja Marko Koskela.

Korjuupalvelutarjousta ei tehdä kaikkiin leimikoihin, eikä kaikki korjuupalvelutarjoukset johda korjuupalvelusopimukseen. Toimintamalli on avoin ja läpinäkyvä. Metsänomistaja voi omalla päätöksellään valita korjuupalvelun myös suoraan, jos hän haluaa esimerkiksi varmistaa, että hyväksi havaitut yrittäjät hoitavat kohteen hakkuun.