Mervi Seppänen on valittu Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon operaatiopäälliköksi

12.10.2021

Metsätalousinsinööri (AMK) Mervi Seppänen on valittu Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon operaatiopäälliköksi. Hän aloittaa tehtävässään marraskuussa. Toimipisteenä on Mikkelin toimisto.

Seppänen toimii tällä hetkellä Metsä Groupissa puunkorjuun operaatioesimiehenä. Aiemmin hän on toiminut samassa organisaatiossa metsäasiantuntijana puunhankinnan ja metsäpalvelujen myynnin tehtävissä. Lisäksi hän on ollut mukana erilaisissa kehittämisprojekteissa.

Mhy Etelä-Savossa uuteen operaatiopäällikön toimenkuvaan sisältyy puunkorjuun, metsänuudistamisen, metsänhoidon ja metsänparannuksen operaatioiden johtaminen yhdistyksen toimialueella, joka on 1.1.2022 toteutuvan fuusion myötä lähes Etelä-Savon maakunnan laajuinen.

Operaatiopäällikkö toimii operaatiotiimin toimihenkilöiden esimiehenä ja yhdistyksen johtoryhmän jäsenenä. Hänen vastaa jatkossa myös yrittäjäresursseista. Lisäksi keskeisiin tehtäviin kuuluu operaatioprosessien ja yritysverkoston toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilöstön ja yrittäjien kanssa. Operaatiopäällikön varahenkilönä toimii korjuuesimies Juha Kokko.


Mervi Seppänen