Uutiset

Ajankohtaista metsäasiaa meiltä teille. Klikkaa lukemaan tuoreimmat Metsänhoitoyhdistysten uutiset.

  1. Puukauppakatsaus toukokuu 2024

   Etelä-Savo

   Puun hinta on noussut kuitupuulla ennätyskorkealle ja havutukillakin on kivuttu takaisin viime kevään hintatasoon.

   Lue lisää
   Puukauppakatsaus toukokuu 2024
  2. OmaMetsään uusi arvopohjaista metsänhoitoa tukeva tulevaisuusosio

   OmaMetsään uusi arvopohjaista metsänhoitoa tukeva tulevaisuusosio

   Valtakunnallinen

   Metsänhoitoyhdistysten sähköisen palvelukanavan OmaMetsän uuden tulevaisuusosion avulla metsänomistaja voi tarkastella metsänsä tulevaisuutta erilaisten arvovalintojen näkökulmasta.

   Lue lisää
  3. Hoitamattomuudella menetetään reilu kolmannes metsän tuotosta

   Hoitamattomuudella menetetään reilu kolmannes metsän tuotosta

   Etelä-Savo

   Taimikonhoito on yksi kannattavimpia metsänhoidon toimenpiteitä. Etelä-Savon rehevillä kasvupaikoilla taimikonhoito voi lisätä metsästä saatavia tuloja reilun kolmanneksen verrattuna siihen, että taimikot jätetään varttumaan oman onnensa nojaan.

  4. Apulanta -metsä istutetaan Rantasalmelle

   Apulanta -metsä istutetaan Rantasalmelle

   Etelä-Savo

   Mhy Etelä-Savo on mukana Apulanta-yhtyeen Minusta kasvaa puu-hankkeessa. Metsän istutustalkoot mukaan valikoituneille faneille järjestetään toukokuussa Rantasalmella.

  5. Virkeshandelsöversikt juni 2023

   Yksityismetsissä mahdollisuus monipuolisiin hyötyihin

   Valtakunnallinen

   Tapion julkaisema raportti metsäbiotalouden arvoketjuista tuo esille metsätalouden merkitystä Suomen taloudelle. Pohjoiset metsänhoitoyhdistykset arvioivat, että yksityismetsät tarjoavat mahdollisuuksia luoda hyvinvointia nykyistä monipuolisemmin. Tämä edellyttää metsänomistajan päätösvallan kunnioittamista, uusien markkinoiden kehittämistä sekä kannustusta hyvään metsän- ja luonnonhoitoon.

  6. Helsingin Metsäpäivän teemat kiinnostivat metsänomistajia

   Helsingin Metsäpäivän teemat kiinnostivat metsänomistajia

   Etelä-Savo

   Perinteinen Helsingin Metsäpäivä järjestettiin la 13.4.2024. Päivän teemoina olivat puukauppa, metsäluonnonhoito, metsävakuuttaminen sekä Mhy:n tarjoamat palvelut.

  7. Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

   Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

   Valtakunnallinen

   Metsämiesten Säätiö lanseerasi maaliskuussa uuden Viestintää tukeva työnantaja -palkinnon metsäalalle. Palkinnon avulla Säätiö haluaa nostaa esille metsäalan työnantajia ja heidän käytäntöjään, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitä henkilökohtaiseen viestintään eli metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa. Esityksiä palkinnon saajaksi Säätiö ottaa vastaan kotisivullaan olevalla lomakkeella anonyyminä tai ehdottajan nimen kanssa.

  8. Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

   Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

   Etelä-Savo

  9. Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

   Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

   Etelä-Savo

   Puukaupan hintojen nousu on jatkunut ja erityisesti kuitupuun hinnat ovat nousseet jopa korkeammaksi kuin edellisenä vuonna. Harvennuspuulla on ollut hyvä kysyntä, joka tarkoittaa painopisteen siirtymistä metsänhoidollisiin hakkuisiin.

  10. Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa – Puukauppa kilpailutetaan entistä useammin metsänhoitoyhdistyksen avulla

   Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa – Puukauppa kilpailutetaan entistä useammin metsänhoitoyhdistyksen avulla

   Valtakunnallinen

   Metsänomistajien tyytyväisyys ja aktiivisuus puukauppaan on kasvussa, selviää kevään Metsätutka-kyselystä. Vaikka viime vuosina on tehty puukauppaa ahkerasti, on kolmanneksella metsänomistajista puunmyyntiaikomuksia myös kuluvalle ja ensi vuodelle. Puun hinnan nousun merkitys puukauppaan kannustavana tekijänä on myös noussut voimakkaasti.

  11. Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa!

   Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa!

   Valtakunnallinen

   Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo kutsuu kaikki metsän ja musiikin ystävät viettämään viidettä Metsä Rokkaa -tapahtumaa lauantaina 6.7.2024 Juva Campingille.

  12. Mhy Etelä-Savo hoitaa metsänomistajiensa metsiä kestävästi ja vastuullisesti

   Mhy Etelä-Savo hoitaa metsänomistajiensa metsiä kestävästi ja vastuullisesti

   Etelä-Savo

   Mhy Etelä-Savo työllistää yrittäjiä, heidän työntekijöitään sekä metsureita vuosittain noin 250 henkilötyövuoden verran. Työpalveluiden suorittamisessa noudatetaan lainsäädäntöä, PEFC -metsäsertifioinnin vaatimuksia sekä Tapion Hyvän Metsänhoidon suosituksia. Yhdistyksellä on lisäksi ISO 9001-sertifioitu laatu- ja toimintajärjestelmä, jota tarkastetaan ulkopuolisin auditoinnein säännöllisesti.

  13. Metsäenergia Etelä-Savossa -hybriditilaisuus Mikkelissä ja verkossa

   Metsäenergia Etelä-Savossa -hybriditilaisuus Mikkelissä ja verkossa

   Etelä-Savo

   Energian saannin turvaaminen on herättänyt suurta huolta myös Etelä-Savossa. Metsäenergiaa Etelä-Savossa -hybridi tilaisuudessa energia-asioita pohdiskellaan metsäisen maakunnan näköulmasta.

  2024 © Metsänhoitoyhdistykset