ISO 9001 -laatusertifikaatti

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savolla on ISO 9001:2015-standardin mukainen laatusertifikaatti. Sertifioitu toimintajärjestelmä kattaa metsätaloutta palvelevan toiminnan. Mhy Etelä-Savon toiminta täyttää myös metsäurakoinnin yhtenäiset auditointikriteerit.

Finlog Audit Oy:n tammikuussa 2018 toteuttamassa auditoinnissa saatiin osoitus, että mhy Etelä-Savon toimintajärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän standardin vaatimukset. ISO 9001 yhdistää laadunhallinnan strategiaan ja toiminnan suunnitteluun. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Metsänomistajille ja yhteistyökumppaneille tuotettujen palvelujen sekä toiminnan sisäinen laatu ovat mhy Etelä-Savolle tärkeitä asioita. Auditoinnissa selvitettiin yhdistyksen toimintajärjestelmän ja toiminnan tila ulkopuolisen ammattilaisen toimesta. Auditoinnilla ja sertifioinnilla osoitamme asiakkaille ja sidosryhmille, että organisaatiomme toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset vaatimusstandardit ja jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat keskeinen osa yhdistyksen toimintaa.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Sertifikaatti on näyttö laadusta ja halusta kehittää yrityksen toimintaa, siksi se tarjoaa kilpailuetua. ISO 9001 uudistui syksyllä 2015. Uusitussa standardissa painottuu laadunhallintajärjestelmän suunnittelun ja käytön kokonaisvaltaisuus suhteessa toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Päätöksenteon lähtökohdaksi on nostettu riskilähtöisyys.

Sertifioitu toimintajärjestelmä on yhä useampien isompien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden vaatimus asiakkaan valitessa palvelun tarjoajia, toimittajia tai kumppaneita. Sertifiointi lisää luottamusta tuotteen ja palvelun vaatimusten mukaisuuteen ja asiakasvaatimusten täyttämiseen. Sertifikaatti osoittaa myös yhteistyökumppaneille yhdistyksen olevan luotettava ja järjestelmällisesti laatuaan parantava toimija.

>ISO 9001-sertikaatti