ISO 9001 -laatusertifikaatti

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon vuonna 2018 myönnetylle ISO 9001:2015-standardin mukaiselle laatusertifikaatille myönnettiin jatkoa maalis-huhtikuussa toteutettujen seuranta-auditointien perusteella. Sertifioitu toimintajärjestelmä kattaa metsätaloutta palvelevan toiminnan. Mhy Etelä-Savon toiminta täyttää myös metsäurakoinnin yhtenäiset auditointikriteerit.

Finlog Audit Oy:n toteuttamissa auditoinneissa saatiin osoitus, että Mhy Etelä-Savon toimintajärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän standardin vaatimukset. ISO 9001 yhdistää laadunhallinnan strategiaan ja toiminnan suunnitteluun. Sertifikaatti on voimassa vuoteen 2024 saakka.

Mhy Etelä-Savon tavoitteena on tarjota paras asiakaskokemus toimialueemme metsänomistajille. Sertifioitu toimintajärjestelmä on tähän tavoitteen toteuttamiseen tärkeä työkalu, toteaa johtaja Petri Pajunen.

Metsänomistajille ja yhteistyökumppaneille tuotettujen palvelujen sekä toiminnan sisäinen laatu ovat Mhy Etelä-Savolle tärkeitä asioita. Auditoinnissa selvitettiin yhdistyksen toimintajärjestelmän ja toiminnan tila ulkopuolisen ammattilaisen toimesta. Auditoinnilla ja sertifioinnilla osoitamme asiakkaille ja sidosryhmille, että organisaatiomme toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset vaatimusstandardit ja jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat keskeinen osa yhdistyksen toimintaa.

” Varsin suurta jäsenmäärää palvelevaa asiantuntijaorganisaatiotanne johdetaan erittäin hyvin. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo on rakentanut laadunhallintajärjestelmänsä entistä toimivammaksi. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon käytössä oleva laadunhallintajärjestelmä täyttää laadunhallintastandardin ISO 9001:2015 ja organisaation vaatimukset, samoin metsänomistajien vaatimukset sekä Metsäurakoinnin yhtenäisten auditointikriteerien vaatimukset. Aktiivisessa käytössä oleva järjestelmä johtaa organisaatiotanne tavoittelemassanne ja toteuttamassanne jatkuvassa kehittämisessä ja parantamisessa. Parannukset ja aktivoinnit ovat tuottaneet vuosien myötä entistä tehokkaamman ja vaikuttavamman järjestelmän vuosien myötä. Olette Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savossa tehneet moninaisia oikeita asioita laadunhallinnan ylläpitämiseksi ja sekä laadunhallintajärjestelmän että sen käytön jatkuvaksi parantamiseksi, toteaa Finlog Audit Oy:n ulkoinen auditoija Jussi Lukkari lausunnossaan”

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Sertifikaatti on näyttö laadusta ja halusta kehittää yrityksen toimintaa, siksi se tarjoaa kilpailuetua. ISO 9001 uudistui syksyllä 2015. Uusitussa standardissa painottuu laadunhallintajärjestelmän suunnittelun ja käytön kokonaisvaltaisuus suhteessa toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Päätöksenteon lähtökohdaksi on nostettu riskilähtöisyys.

Sertifioitu toimintajärjestelmä on yhä useampien isompien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden vaatimus asiakkaan valitessa palvelun tarjoajia, toimittajia tai kumppaneita. Sertifiointi lisää luottamusta tuotteen ja palvelun vaatimusten mukaisuuteen ja asiakasvaatimusten täyttämiseen. Sertifikaatti osoittaa myös yhteistyökumppaneille yhdistyksen olevan luotettava ja järjestelmällisesti laatuaan parantava toimija.

>ISO 9001-sertikaatti