METSÄTILAT MARKKINAKATSAUS

04.11.2021
 

Metsätilakauppa on jatkunut Pohjoisessa vilkkaana. Maanmittauslaitoksen tilaston mukaan yli 10ha metsätilakauppoja on tämän vuoden aikana solmittu Lapissa noin 302kpl, Kainuussa 155kpl ja Pohjois-Pohjanmaalla 335kpl. Pohjois-Suomen Metsämarkkinoiden (PSMM) kautta tehtyjen tilakauppojen keskihehtaari hinta on Lapissa ollut tämän vuoden aikana noin 1550€/metsämaa hehtaari (pois lukien kitu- ja joutomaat). Vuoteen 2019 verrattuna hinta on noussut 20%. Kainuussa hehtaarihinta on tällä hetkellä noin 3300€/metsämaa hehtaari ja kasvua vuoteen 2019 verrattuna on kertynyt peräti noin 40%. Pohjois-Pohjanmaalla hehtaarihinta on tällä hetkellä noin 2800€/metsämaa hehtaari ja hinnan nousua noin 30%. Kantohinnoilla mitattuna hinnan nousua vuoteen 2019 verrattuna on Lapissa tullut 30%, kuutiohinnan ollessa tällä hetkellä 26€/m3. Kainuussa kuutiohinta on noin 35€/m3 ja kasvua 30%. Pohjois-Pohjanmaalla hinnan nousua on tullut 15%, kuutiohinnan ollessa nyt 30€/m3.

Hintojen nousua selittää osaltaan metsäteollisuuden hyvä suhdanne, joka pitää puukauppaa hyvässä vauhdissa. Lisäksi tilojen yleinen kysyntä on kasvanut metsätilojen ostajamäärän kasvaessa. Myydyt metsätilat ovat olleet myös tänä vuonna aikaisempaa puustoisempia, varsinkin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.  

Rahastojen osuus markkinoilla on pysynyt edelleen vahvana. Lapissa PSMM:n kautta tehdyistä kaupoista rahastot ja suuremmat metsäsijoittajat ovat ostaneet noin joka viidennen tilan. Kauppasummalla mitattuna osuus on ollut noin 40%. Rahastojen pääpaino on siis suuremmissa ja arvokkaimmissa tiloissa.

Yleisesti metsätilamarkkinoilla kaiken kokoisilla tiloilla on hyvä kysyntä. Tämä näkyy myös tilavahdin tilaajien määrässä. Eli Metsätilat.fi sivustolla tilaa etsivät voivat käydä tilaamassa tilavahtipalvelun, joka lähettää heille automaattisen ilmoituksen uudesta myyntikohteesta. Tilavahdin tilanneita on kunnasta riippuen noin 1 200kpl. Toisin sanoen, kun tila laitetaan myyntiin, lähtee siitä automaattisesti ilmoitus noin 1 200 tilaajalle.

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy LKV (PSMM) on metsänhoitoyhdistysten ja yhteismetsien omistama yhtiö, joka toimii metsäkiinteistövälityksen lisäksi yksityismetsien puukaupassa koko Pohjois-Suomessa.  Kiinteistökaupassa olemme osa koko Suomen kattavaa Metsätilat.fi – ketjua. Kotipaikkamme on Rovaniemi. Puh 050 387 6076.  www.metsamarkkinat.fi.

Seppo Kyllönen
Vastaava kiinteistönvälittäjä