Tietopaketti veroilmoituksista 2019

25.1.2019

Tietopaketti metsäveroilmoituksesta, arvonlisäveroilmoituksesta sekä maatalouden veroilmoituksesta. Metsänhoitoyhdistyksessä neuvomme metsäverotukseen liittyvissä asioissa ja teemme veroilmoituksia puolestasi hintaan 63€/h.

Metsäveroilmoitus

Verottaja lähettää esitäytetyn metsäveroilmoituksen eli 2C -lomakkeen postitse tammikuun aikana. Metsätalouden veroilmoitus täytyy palauttaa vain, jos menneen vuoden aikana on ollut metsätalouden tuloja tai menoja tai on ollut varauksiin tai metsävähennyksiin liittyvää toimintaa. Verottaja suosittelee ilmotuksen täyttämistä OmaVero-palvelussa ja ei siksi enää lähetä palautuskuoria mukaan. Mutta ilmoituksen voi edelleen tehdä paperisena ja lähettää osoitteeseen. 

Palautettava viimeistään 28.2.2019 osoitteeseen Verohallinto, PL 700, 00052 VERO. HUOM. Lomakkeen on oltava perillä eräpäivään mennessä.

Arvonlisäveroilmoitus

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista eli alv-ilmoitus täytyy tehdä vain jos verovuoden ajalta on ilmoitettavaa alvillista myyntiä tai ostoa. Vaikka puunmyynnistä saatavia tuloja ei olisikaan, niin alvilliset metsätalouden ostot kannattaa ilmoittaa, niin saat alvin palautuksena. Verottaja ei enää lähetä lomaketta vaan suosittelee ilmoittamista OmaVero-palvelussa. Voit kuitenkin edelleen lähettää lomakkeen myös paperisena (linkki lomakkeeseen alla). Mikäli alv-summa jää ylijäämäiseksi, täytyy alv maksaa verottajalle. Verottajan tilinumero ja verovelvollisen viitenumero on aikoinaan ilmoitettu metsänomistajalle. Mikäli olet hukannut viitteen, niin saat sen soittamalla verottajan palvelunumeroon: 029 497016. OmaVero-palvelussa ei viitettä tarvitse muistaa vaan voit maksaa veron kätevästi vaikka samantien ilmoituksen tehtyäsi.

Palautettava ja maksettava viimeistään 28.2.2019 osoitteeseen Verohallinto, Oma-aloitteisten verojen optinen lukupalvelu, PL 5000, 00053 VERO. HUOM! Eri osoite kuin metsäveroilmoituksella. Lomakkeen on oltava perillä eräpäivään mennessä.

Maatalousveroilmoitus

Jos harrastat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, niin maatalousveroilmoitus sekä arvonlisäveroilmoitus ON TEHTÄVÄ, vaikka verovuonna ei olisi ollut toimintaa. Maatalouden veroilmoitus on palautettava 2.4.2019 mennessä, alv-ilmoitus on kuitenkin palautettava ja maksettava 28.2. mennessä.

Linkkejä

OmaVero

Metsäveroilmoitus 2c-lomake

Lomake oma-aloitteisista veroista