Mika Korhonen - uuden toiminnanjohtajan mietteet

26.5.2020

Toukokuun alussa Sotkamon metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajana aloitti Mika Korhonen (38). Siirtyminen uusiin tehtäviin käy osin luontevastikin, onhan hän ollut talon palveluksessa metsäneuvojana vuodesta 2007 lähtien ja talon toimintatavat ja -kulttuuri ovat tutut. - Rovaniemen ammattikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen olin lyhyen aikaa projektineuvojana Kainuun metsänomistajaliitossa ja projektin päätyttyä siirryin nykyisen työnantajan palvelukseen.

Uuden toimen Korhonen pääsee tai joutuu (riippuu keneltä kysyy) aloittamaan haastavassa tilanteessa koronan takia. - Korona ja sen aiheuttamat varotoimet tuovat haasteita päivittäisen toiminnan lisäksi myös toimintaympäristöön. Markkinat ja asiakkaat ovat hieman odottavalla kannalla, miten ja milloin tämä tilanne lähtee purkautumaan. Toisaalta esimerkiksi puukauppaa käydään tasaiseen tahtiin, ei tosin ihan samalla volyymilla kuin viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Lähitulevaisuuden suurimpina haasteina yhdistyskentällä Korhonen näkee tietojärjestelmien kehittämisen sekä asiakaskokemuksen parantamisen. - Toiminnanohjausjärjestelmissä ollaan menty paljon eteenpäin, mutta toiminnallisuuden parantamisessa on vielä haasteita. Samoin kehittämistä kaipaa asiakkaisiin päin suunnatut ohjelmistot ja viestintä, joilla vuorovaikutusta parannetaan ja helpotetaan. Lupaavia parannuksia on kuitenkin jo näköpiirissä. Myös erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen metsätaloudessa on haaste. Esimerkiksi yleistys kaikkien hakkuiden osalta hiilipäästöjä aiheuttaviksi on tarkoitushakuinen ja väärä. Kasvatushakkuillhan on hiilinielua lisäävä vaikutus, tuumii Korhonen.

Talous on Sotkamon mhy:ssä vahvalla pohjalla. - Jo pitkään olemme onnistuneet vahvistamaan yhdistyksen palveluvalikoimaa ja liiketoimintaa, sitä kautta myös talous on vakavaraistunut. Monipuoliset palvelut, kilpailukykyisin hinnoin, ovat metsänomistajajäsenen etu.

Johtajan saappaisiin saattaa olla haasteellista astua työyhteisön sisältä, mutta Korhonen on luottavaisella mielellä. - Työyhteisössämme on hyvä yhteishenki ja se on suuri voimavara. Esimiestyössä uskon neuvottelevaan ja kuuntelevaan johtamistapaan, erilaisia mielipiteitä kuuntelemalla esiin tulee näkökohtia, joita ei itse olisi välttämättä tullut ajatelleeksi. Moni hyvä idea on saanut alkunsa kahvipöytäkeskusteluista.

Sotkamon ja Kainuun metsätalouden tulevaisuuteen Korhonen uskoo vahvasti. - Sotkamossa on tehty pitkäjänteistä työtä hyvän metsänhoidon parissa, kiitos metsänomistajille. Kantorahatuloa metsänomistajien taskuihin on siis jatkossakin alati järeytyvistä metsistä odotettavissa. Samoin uskon energiapuun käytön kasvuun mm. turpeen käytön vähentämisen vuoksi. Energiapuun kysynnän kasvu tarkoittaa vääjäämättä myös kuitukokoisen puun käyttämistä energiaksi, jolla todennäköisesti on positiivinen vaikutus kuitupuusta maksettavaan hintaan.