Valtuustokauden yhteenveto puheenjohtajalta

03.10.2016

Valtuustokausi ja neljän vuoden jaksoni valtuuston puheenjohtajana on nyt päättymässä. Tämä on ollut muutosten aikaa metsänhoitoyhdistyksessä ja metsäalalla laajemminkin. Suurin muutos meille tietysti on ollut MHY Pohjois-Savon syntyminen Sisä-Savon ja Kallaveden yhdistysten yhdistymisen kautta. Nyt taaksepäin katsottuna tämä oli hyvä ratkaisu ja MHY Pohjois-Savo on kaikilla mittareilla mitattuna MHY vertailuissa kärkisijoilla. Metsäalan lainsäädännön muutokset ovat kirkastaneet metsänhoitoyhdistysten roolia metsänomistajan edunvalvojana. Samalla jäsenyys yhdistyksessä on nyt aidosti metsänomistajan oma valinta, mikä on mielestäni hyvä asia. Metsänomistajan tulee itse saada päättää jäsenyyksistään ja omasta metsästään. Tosin tuo päätösvalta oman metsäomaisuuden suhteen toteutuu huomattavasti helpommin metsänhoitoyhdistyksen ja sitä kautta myös MTK:n jäsenenä.

 

Olen tietysti vielä melko nuori (38) ainakin metsänomistajien keski-ikään verrattuna, mutta tuntuu, että tämä aika on sellainen, että nyt jos milloin tarvitaan metsänomistajien edunvalvontaa. Varsinkin taajama-alueiden lähellä kaavoitushankkeet voivat tuoda kohtuuttomia rajoituksia ja lupamaksuja metsänhoitoon, mikäli edunvalvontaa ei harjoiteta. Painetta erilaisten rajoituksien asettamiseen annetaan sekä ympäristöviranomaisten että luontoyhdistysten osalta eikä siinä silloin paljon mietitä omaisuuden suojaa tai metsänomistajan taloutta. Metsänomistajan asioista päättävillä ulkopuolisilla tahoilla valitettavan harvoin myöskään on metsäalan koulutusta. Lainsäädäntöasioissa syytetään monesti EU:ta, mutta kyllä metsänomistajan oikeuksia loukkaavaa lainsääntöä osataan ihan kotimaisinkin voimin ajaa. Viimeisimpänä ehkä pyrkimys muuttaa metsänomistajien metsäsuunnitelmatietoja julkisiksi, jota tuntuu kannattavan innokkaasti kaikki muut tahot paitsi MHY.

 

Metsänomistaja saattaa ajatella, että hän ei tarvitse yhdistystä ja saa samat palvelut yhtiöltä, jolle myy puunsa. Metsäyhtiöt tarjoavatkin kattavasti erilaisia metsänhoitopalveluita ja monella tapaa palvelevat hyvin metsänomistajaa. Fakta kuitenkin on, että ostajan tavoite - toiminta-alasta riippumatta - on aina hankkia raaka-aineensa mahdollisimman edulliseen hintaan. Metsänhoitoyhdistyksellä on paras tieto alueen puukaupasta, sen hintatasosta sekä puun katkonnasta, joka vaikuttaa paljon puukaupan tulokseen. Metsänomistajat, jotka ovat kilpailuttaneet puukauppansa MHY:llä, ovatkin saaneet puukaupassa keskimäärin yli euron paremman kantohinnan kuutiometriltä.  Yhtiöt eivät myöskään harjoita metsänomistajan edunvalvontaa vaan ajavat viimekädessä yhtiön etua.

 

Valtuuston puheenjohtajan tehtävä on tittelinsä mukaisesti johtaa puhetta kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa valtuuston kokouksessa. Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto on yhdistyksen korkein päättävä elin, joka valitsee keskuudestaan MHY:n hallituksen ja sillä on myös valta erottaa se. Valtuuston puheenjohtaja (VP) osallistuu myös hallituksen kokouksiin ja vaikka hänellä ei ole äänivaltaa hallituksen päätöksiin, hänellä on kuitenkin puheoikeus. Tätä oikeutta olen itse aktiivisesti käyttänyt ja työskentely hallituksen ja yhdistyksen johtajan kanssa on ollut mutkatonta. VP:n tärkeä tehtävä on pitää huoli siitä, että valtuuston tahto on esillä hallituksen kokouksissa. Jokainen puheenjohtaja tuo esille asioita erilaisin painotuksin. Itselleni metsätalous on pääelinkeino ja sen vuoksi edunvalvonnan lisäksi tärkeää on ollut aina käytännön asioiden sujuvuus metsätyömailla. Käytän itse paljon ja monipuolisesti metsänhoitoyhdistyksen palveluita ja mikäli huomaan niissä parannettavaa niin yhdessä mietimme, että voisiko asian tehdä entistä paremmin. Tämä onkin ollut VP:n tehtävässä mielestäni paras puoli; olla mukana kehittämässä edelleen yhdistyksen metsänomistajille tarjoamia erinomaisia palveluita ja ideoimassa uusia.

 

 

Antti Lukkarinen

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Metsätalousinsinööri