Tiedote valtuuston syyskokouksesta

14.12.2018

Jäsenmaksu säilyy ennallaan, hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla, merkkipäivistä jaettiin muistamisia.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon valtuusto kokoontui syyskokoukseen 14.12.2018

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin vuosille 2019 ja 2020 Asta Tirkkonen-Hersio Tuusniemeltä ja varapuheenjohtajaksi Markku Miettinen Kuopiosta.

Hallitukseen valtuusto nimesi toimikaudelle 1.1.2019-31.12.2020 seuraavat henkilöt:

Helminen Seppo, Kuopio
Lukkarinen Antti, Suonenjoki
Moisio Timo, Vesanto
Snellman Juho, Siilinjärvi
Turunen Jouko, Kuopio
Vauhkonen Mikko, Rautalampi

Jäsenmaksut valtuusto päätti pitää ennallaan:
Varsinainen jäsen (luonnollinen henkilö, yhtymä, puolisot yhdessä, kuolinpesä, yhteisö tai yhteisetuus): Tasamaksu 95,00 eur/jäsen
Yhteisomistajajäsen: 50,00 eur/jäsen
Kannatusjäsen tai metsää omistamaton perheenjäsen: 50,00 eur/jäsen

Liittymismaksua ei ole.

Kuluvana vuonna on juhlittu useamman valtuutetun osalta merkkipäiviä. Muistamisena yhdistyksen standaari luovutettiin 70 vuotta täyttäneelle valtuuston jäsen Kari Mölkäselle, 60 vuotta täyttäneelle Jouni Savolaiselle ja 50 vuotta täyttäneelle Jukka Väänäselle.

 

Seuraavan kerran valtuusto kokoontuu kevätkokoukseen torstaina 14.3.2019.