Tiedote valtuuston syyskokouksen päätöksistä

20.12.2020

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon uusi valtuusto kokoontui torstaina 17.12.2020 syyskokoukseen.

Puheenjohtajakseen valtuusto valitsi Paula Rissasen Tuusniemeltä ja varapuheenjohtajaksi Markku Miettisen Kuopiosta. Valittujen toimikausi alkoi heti ja päättyy 31.12.2022. Paula Rissanen on tuusniemeläinen metsänomistaja ja Tuusniemen kunnan tekninen johtaja. Aikaisemmin valtuuston puheenjohtajana toimi niin ikään tuusniemeläinen Asta Tirkkonen-Hersio.

Hallitukseen valtuusto valitsi keskuudestaan seuraavat henkilöt:

Nimi                                    Kotipaikka                           Ammatti
Helminen Satu                    Kuopio                                 Avainasiakaspäällikkö
Karkkonen Veijo                 Kuopio                                 Agrologi, maatalousyrittäjä
Lukkarinen Antti                 Suonenjoki                          MMT
Snellman Juho                    Siilinjärvi                             Maa- ja metsätalousyrittäjä
Vauhkonen Mikko              Rautalampi                         Maa- ja metsätalousyrittäjä
Voutilainen Jorma              Tuusniemi                           Metsäkoneenkuljettaja

Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Satu Helminen, Veijo Karkkonen ja Jorma Voutilainen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessa 15.1.2021.

Kaikki hallituksen jäseniksi valitut oli valittu valtuuston varsinaisiksi jäseniksi. He ovat toimikautensa ajan pysyvästi estyneet osallistumaan valtuuston työskentelyyn, joten heidän tilalleen valtuuston jäseniksi tulevat seuraavat varavaltuutetut: Marja Berg Kuopiosta, Jyrki Happonen Kuopiosta, Harri Tuomainen Siilinjärveltä, Pertti Pasanen Siilinjärveltä, Timo Pekkarinen Kuopiosta, Sinikka Pilto Rautalammilta.

Jäsenmaksusta vuodelle 2021 valtuuston päätti seuraavasti:

Varsinainen jäsen (luonnollinen henkilö, yhtymä, puolisot yhdessä, kuolinpesä, yhteisö tai yhteisetuus): Tasamaksu 77,00 eur/jäsen, jonka lisäksi jäsenen maksettavaksi tulee sääntöjen mukaisesti MTK valtuuskunnan päättämä edunvalvontamaksu 18,00 eur/jäsen.

Yhteisomistajajäsen: 50,00 eur/jäsen
Kannatusjäsen tai metsää omistamaton perheenjäsen: 50,00 eur/jäsen
Liittymismaksua ei ole.

- Metsänomistajan maksama kokonaisjäsenmaksu pysyy ennallaan 95 eurossa. MTK jäsenmaksun muuttuminen edunvalvontamaksuksi vähentää mhy:n omaan käyttöön jäävää osuutta noin 6,48 eur/jäsen tähän vuoteen verrattuna. Mhy:n omaan käyttöön jää vuonna 2020 83,48 euroa/jäsen ja vuonna 2021 77,00 euroa/jäsen, kertoo Mhy Pohjois-Savon johtaja Pekka Sahlman.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös yhdistyksen toimintasuunnitelman.

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Helmiselle luovutettiin kokouksessa MTK valtuuskunnan myöntämä MTK:n kultainen ansiomerkki. Seppo Helminen jää pois mhy:n luottamustehtävistä. Hän ei asettunut enää ehdolle syksyn vaaleissa.

- Myös metsänhoitoyhdistys ja sen jäsenet, luottamusmiehet ja-naiset, sekä työntekijät kiittävät Seppoa ansiokkaasta metsänomistajien etujen ajamisesta sekä tuloksekkaasta hyvästä yhdistyksen johtamisesta, kiittää Pekka Sahlman.

 

Lisätietoja kokouksessa tehdyistä päätöksistä antaa Mhy Pohjois-Savon johtaja Pekka Sahlman, pekka.sahlman@mhy.fi, 0400 378286.