Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo uutiskirje 06/2016

16.8.2016

Varhaisperkaus on kannattavaa metsänhoitoa!

Istutustaimikoissa varhaisperkaus alkaa olla ajankohtainen havupuutaimikon ollessa 3-5 vuoden ikäinen. Työn ideana on poistaa häiritsevä lehtipuuvesakko jo ennen kuin se on varjostanut ja hidastanut kasvatettavien puiden kasvua. Näin toimien tuotantopuusto pysyy jatkuvasti elinvoimaisena ja nopeakasvuisena. Varhaisperattu taimikko kasvaa 20-35% nopeammin kuin hoitamaton taimikko.

Ajallaan tehty varhaisperkaus hillitsee myös myöhäisemmän taimikonhoidon kustannuksia. Varhaisperkaus ja myöhempi taimikonhoito ovat kannattavia investointeja tulevaisuuteen. Ne tuottavat noin 5,5–6,5 % vuotuisen tuoton sijoitetulle pääomalle. Taimikonhoitotoimenpiteet kannattaa tehdä ajallaan, sillä myöhäiseksi jäänyt taimikonhoito tulee usein kalliiksi.

 

 

Lähde: Karri Uotila, Projektipäällikkö, metsänhoidon tutkija, Luonnonvarakeskus.