Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo Uutiskirje 05/2016

31.5.2016

Koneistutus on kelpo ratkaisu metsänviljelyyn

Metsänviljelytyöt ovat Pohjois-Savossa nyt kiivaimmillaan. Metsänomistajien ja metsureiden lisäksi taimia istutetaan myös koneistutuksena.

Koneistutus on laadultaan erinomainen vaihtoehto metsänuudistamiseen. Jokaiseen muokattuun mättääseen tulee varmasti istutettua taimi ja aina oikeaan syvyyteen. Tuoreeseen muokkausjälkeen istutetun taimen alkukehitys on nopeaa, mikä vähentää heinimisen tarvetta. Koneistutus on myös kustannustehokas ratkaisu, kun samalla työmaalla ei tarvitse erikseen käydä kaivinkoneen ja metsurin.

Koneellista istutusta voidaan tehdä kuusella läpi kasvukauden, maiden sulamisesta aina syksyyn saakka. Männyn istuttaminen koneellisesti tulee ajoittaa kevääseen. Myös hienojakoiset kivennäismaat tulee istuttaa keväällä routimisriskin vuoksi. Kovin kivisille kohteille koneistutus ei sovellu.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo tekee koneistutusta parin kaivinkoneen voimin. Kysy omalta metsäasiantuntijaltasi lisää aiheesta!

 

Kuusitukki puukaupan veturina

 

Kevään tultua puukauppakin on alkanut piristymään. Halutuimpia kohteita ovat kuusitukkivaltaiset ja kesäkorjuukelpoiset leimikot. Etenkin kyseisistä leimikoista voi metsänomistaja tehdä mukavan lisätilin, kun kilpailuttaa leimikkonsa ja vertailee puunostajien katkontaa yhdessä Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan kanssa.

Myös runkohintakauppaa on tehty kohtalaisen vilkkaasti tänä keväänä. Runkohinnoittelussa yhden puulajin kaikista hakatuista puista maksetaan sama hinta, riippumatta siitä tehdäänkö niistä tukkia, pikkutukkia vai kuitua. Runkohinnoittelussa katkonnan taakan kantaa ostaja, eikä se jää metsänomistajan riskiksi.

 

Kemera-tuet toistaiseksi jäihin

 

Maa- ja metsätalousministeriö päätti keskeyttää taimikon varhaishoidon, nuoren metsän kunnostuksen ja terveyslannoituksen Kemera-tukien hakemisen 7.5.-31.12.2016 väliseksi ajaksi. Toistaiseksi Metsäkeskus ei vastaanota tukihakemuksia ko. työlajeista. Hakusulku johtuu tukien myöntämisvaltuuksien niukkuudesta kysyntään nähden.

Hoitotöitä ei kuitenkaan kannata liiaksi lykätä tukien toivossa. Etenkin taimikoiden varhaisperkaukset kannattaa tehdä ajallaan. Oikea-aikainen varhaisperkaus alentaa tulevien hoitotöiden kustannuksia huomattavasti sekä piristää taimien kasvua tuntuvasti.

Toivotaan mukavan lämpöistä, mutta sopivan sateista kesää!