Kuolinpesä kannattaa purkaa

14.6.2019

Kuolinpesä metsänomistajana syntyy lähes aina suunnittelematta ja yllättäenkin. Lyhytaikaiseksi metsänomistajaksi ajateltu kuolinpesä saattaa jäädä olemaan pitkäksikin aikaa, vaikka se on omistusmuotona melkeinpä kaikista kankein ja hankalin.

Metsään liittyy paljon tunteita ja pahimmillaan kuolinpesän metsäomaisuudesta voi muodostua lähisukulaisille kiistakapula. Jottei näin pääsisi käymään, kuolinpesä kannattaa purkaa ainakin metsänomaisuuden osalta.

Vaihtoehtoja kuolinpesän purkamiselle on useita, eikä niiden toteuttaminen ole hankalaa, kun apuna on alan asiantuntija. Alla on lyhyesti kerrottuna yleisimmät vaihtoehdot kuolinpesän metsäomaisuuden järjestelyyn.

Yhtymän muodostaminen

Kun kuolinpesän metsäomaisuuden järjestelyä suunnitellaan, on ensimmäinen askel aina perinnönjako ja mahdollinen ositus. Jo pelkästään metsätalouden harjoittamisen kannalta on järkevää tehdä osittainen perinnönjako metsäkiinteistön osalta. Kun metsäkiinteistö on jaettu, muodostuu siitä yhtymä.

Tämä menettely selkiyttää tilan omistusjärjestelyitä. Osuuksilla on helppo käydä kauppaa perillisten kesken, jos joku perillisistä ei halua omistaa metsää.

Yhtymä on myös verotuksellisesti kuolinpesää kannattavampi omistusmuoto niin pääomatulojen verotuksen kuin tappioiden vähentämisen kannalta.

Mikäli kaipaatte apua kuolinpesän metsäomaisuuden omistuksen järjestelyyn, teitä palvelee Arto Kosunen. Kts. yhteystiedot

Yhteismetsä

Vaivattomin tapa jatkaa metsänomistajana, on liittää kuolinpesän metsät yhteismetsään ja tulla siten yhteismetsän osakkaiksi.

Yhteismetsässä metsää hoidetaan ja käytetään metsäsuunnitelman mukaisesti ammattilaisten toimesta. Ylin päätäntävalta yhteismetsässä on osakaskunnan kokouksella.

Yhteismetsä jakaa osakkailleen ylijäämää, joka on osakkaille verotonta tuloa.

Myös Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolla on oma yhteismetsä, johon on mahdollista liittyä. Mikäli yhteismetsään liittyminen kiinnostaa, teitä palvelee Pekka Sahlman. Kts. yhteystiedot.

Tilan myyminen

Mikäli kellään kuolinpesän osakkaista ei ole halua tai mahdollisuutta ryhtyä metsänomistajaksi, on tilan myyminen järkevä vaihtoehto. Rahaa on helppo jakaa osakkaiden kesken.

Metsän arvostus on tällä hetkellä Suomessa korkealla ja kysyntää metsätiloista piisaa.

Mikäli haluatte tietää lisää tilan myymisestä, teitä palvelevat erityisasiantuntijamme. Kts. yhteystiedot.