Euro metsään ja kolme takaisin – metsän lannoitus kannattaa!

26.11.2018

Metsänhoito on pitkäjänteistä työtä ja useimmiten metsänhoitosatsausten tuotoista pääsee nauttimaan vasta vuosikymmenten päästä. Onneksi on myös keinoja metsän tuoton nopeampaan parantamiseen. Lannoitus on hoitotyö ja sijoitus, jonka tuottoista pääsee nauttimaan jo hyvinkin nopeasti.

Tuottoisimpia metsän lannoituskohteita ovat kangasmaiden havupuumetsiköt. Yhdellä lannoituskerralla metsä tuottaa puuta jopa 20 mottia per hehtaari enemmän, kuin ilman lannoitusta. Lisäksi kasvu kohdistuu pääasiassa puun arvokkaimpaan osaan eli tukkipuuhun. Lannoittamalla metsästä siis saa enemmän ja arvokkaampaa puuta.

Seuraavan hakkuun ajankohta aikaistuu myös, kun puusto järeytyy lannoituksen myötä nopeammin. Kasvun myötä metsä myös sitoo hiiltä enemmän, joten lannoitus on ilmastoteko!

Metsän lannoitukseen kohdistuu muutamia myyttejä, jotka elävät sitkeässä. ”Lannoittamalla saa vain höttöpuuta” on väite, jonka usein lannoituksesta puhuttaessa kuuluu. Väite ei pidä paikkaansa. Vaikka puu kasvaa lannoituksen myötä nopeammin, ei puun tiheys heikkene sen myötä merkittävästi.

Lannoituksen vaikutusta puun laatuun voisi verrata siihen, että puu siirretään muutamaksi vuodeksi kasvamaan esimerkiksi kuivahkolta kankaalta tuoreelle kankaalle. Ja eihän tuoreella kankaalla kasva mitenkään huonolaatuista puuta, vai kuinka?

Lannoitusten vaikutuksia marja- ja sienisatoon ja vesistöihin kysytään myös usein. Luonnon antimien osalta voi todeta, että marjasadot vain paranevat lannoitusten myötä. Vesistöt puolestaan huomioidaan lannoituksia tehdessä erityisen tarkasti, vesistöihin jätetään reilut suojaetäisyydet, jotta ravinteiden huuhtoutumista ei pääse tapahtumaan.

Ota rohkeasti yhteyttä Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon metsäasiantuntijaan tai jätä yhteydenottopyyntö Hän selvittää sinun ja metsäsi edun kannalta parhaimmat ja kannattavimmat lannoituskohteet, ja hoitaa vaivattomasti lannoitteet levitettynä metsäsi kasvua kiihdyttämään!

Tilaamalla lannoituksen 31.3. mennessä, osallistut arvontaan, josta voit voittaa helikopterilennon tai 500 euron arvoisen lannoituspalvelusetelin. Lue lisää!