Rospuutto ajat jatkuvat. Talvi pitää kevättä otteessaan.

03.5.2022

Kevät etenee hitaasti, mutta varmasti.  Kesäkuun puolessa välissä alkavat taimien istutukset ja maanmuokkaukset. Valitettavasti vuoden 2022 kesälle, ei oteta uusia taimitilauksia vastaan. Vaan uudet tilaukset siirtyvät automaattisesti seuraavalle viljelykaudelle.

Kannattaa retkeillä, lumien lähdettyä omasssa metsässä. Sillä menneen talven lumituhot ovat runsaat. Taimikot kannattaa varsinkin tarkistaa! 

Jos teillä on taimikonhoito tarvetta, otamme tilauksia vastaan kuluvalle vuodelle. Kannattaa myös tehdä leimauksia, sillä puunhinta taso on hyvä.