Valtuuston kokous 18.12.20

21.12.2020

Metsänhoitoyhdistys Koillismaan vuonna 2017 valittu valtuusto kokoontui valtuustokauden viimeiseen kokoukseensa perjantaina 18.12.20 hybridikokousmallilla.

Koronatilanteen takia kaikki ne valtuutetut, jotka pystyivät kokoontumaan etänä Teams-kokoukseen, olivat kokouksessa ns. kotoa käsin. Muille valtuutetuille oli varattu mahdollisuus kokoontua neljään eri paikkaan viranomaisten varo-ohjeita noudattaen Kuusamoon, Posiolle, Taivalkoskelle ja Pudasjärvelle.

Valtuusto hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. Valtuusto hyväksyi myös mhy:n Koillismaa ry:n sääntömuutoksen, jossa metsänomistajajäsenelle näkyvimpänä osana on jäsenmaksuperusteiden muutokset.

1.1.2021 lukien metsänomistajien jäsenmaksuluokat porrastetaan MTK:n sääntöjen mukaiseen 6-portaiseen luokitukseen. Keskusjärjestön edunvalvontamaksu sisältyy 1.1.21 alkaen metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksuun. Keskimääräinen jäsenmaksu nousee noin 10 euroa, joka on kuitenkin kohtuullinen panos edunvalvonnan-, jäsenetujen ja -palvelun tason nousun varmistamisesta. Kaikki Suomen mhy:t käsittelevät samat sääntömuutokset kokouksissaan. Tavoitteena on entistä tiiviimpi ja vaikuttavampi eritoten Suomen ja EU:n tasolla. Mikäli keskusjärjestön vaatimaa sääntöuudistusta ei olisi tehty, olisi ajauduttu tilanteeseen, missä keskusjärjestön tuki metsänhoitoyhdistyksille olisi vaarantunut. Metsänomistajat-edunvanvalvontaketjun pääajatus toteutuu sääntömuutoksen myötä tiiviimmin: metsänhoitoyhdistykset hoitavat asiaa kentällä, keskusjärjestö maakunnan, valtakunnan ja EU:n tasolla.

Suurin hallinnollinen haaste on saada kevään 2021 hallinnonkoulutustilaisuudet järjestettyä, mikäli koronatilannetta ei saada selätettyä. Hallinnon koulutuskierros pyritän aloittamaan maalis-huhtikuussa terveystilanteen niin salliessa.

Uusi valtuusto kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa vuoden 2021 alussa, kun tilanne niin sallii. Myös Teams-kokous voi olla vaihtoehtona kokoontumiselle. Uusi valtuusto valitsee hallituksen kaudelle 2021-22.

Valtuuston kokousta johti Veli Määttä Kuusamosta. Hybridikokous onnistui teknisesti hyvin. Niin kotioloissa kuin etäkokouspaikoissa yhteydet toimivat kohtuullisesti ja normaalit kokouskäytännöt saatiin onnistuneesti maaliin.