Tienkunnostus vaatii hallinnon kunnostamista?

07.1.2021

Ympärivuotisen käytön kestävä metsätieverkosto on metsätalouden harjoittamisen elinehto. Tehtaat tarvitsevat puuta ympäri vuoden ja talvet näyttävät lyhenevän vuosi vuodelta. Mikäli metsätietä pidetään yhteiseen lukuun eli osakkaita on useampia, on tiekunnan järjestäytyminen elinehto, kun halutaan yhteiskunnan tarjoamat rahoitusvaihtoehdot käyttöön.

Tiekunta tulee siis järjestäytyä ja sitä kautta luoda perusteet päätöksentekoon. Varsin usein tiekunnan hallinto on nukkunut kymmeniä vuosia, osa hoitokunnan jäsenistä jopa edesmenneet. Metsänomistajien asuinpaikan muuttuessa yhä enenevissä määrin pois metsätilalta, on jouduttu tilanteeseen, jossa tiekunnan hallinnointiin tarvitaan ulkopuolista apua. Lähes aina tieosakkaista löytyy hoitokunnan jäsenet, mutta hallinnollisiin rutiineihin tarvitaan ulkopuolista apua.

Monissa metsänhoitoyhdistyksissä on otettu palveluvalikoimaan myös tiekunnan vaatimat hallintopalvelut, jotka voivat sisältää mm. seuraavat osakokonaisuudet:

- Kokouskutsut

- Kokouspöytäkirjat

- Talousarviot

- Maksuunpanoluettelot

- Kirjapidot

- Tilinpäätökset ja taseet

- Yksikkömaksujen laskutukset

- Laskujen maksaminen

- Kokousten valmistelu ja läsnäolo

- Osakasluettelon ylläpitäminen

- Arkistointi

- Tiekunnan omat kotisivut

Kannattaa kysyä tarkemmin omasta metsänhoitoyhdistyksestä.