Sahapuumarkkina minimitekijänä myrskykorjuussa

15.8.2021

Kesäkuussa Koillismaata murjoneen myrskyn jälkiä on alettu korjaamaan heinäkuun loppupuolella. Minimitekijänä ei suinkaan ole korjuukaluston puute, vaan sahojen vastaanottokapasiteetti.

Metsänomistajat ovat kiitettävästi aktivoituneet myrskytuhojen korjaamiseen. Metsänhoitoyhdistys on siirtänyt suunnitteluresursseja tuhoaluiden metsäasiantuntijoiden avuksi sekä hankkinut 4 dronea, joilla voi huomattavasti helpommin todeta yksittäisen tilan korjuutarpeet tarkkuudella, joka riittää puunmyyntisuunnitelmien tekemiseen.

Paikalliset sahat ottavat vastaan täydellä teholla toimituspuuta vasta elokuun alusta lukien, joten heinäkuu meni vielä jarrut päällä. Kun ilmat kylmenevät riittävästi, voi tukkiakin hakata varastoon. Valitettavasti se sää saapuu vasta lokakuun puolen välin jälkeen. Siihen asti katkaistu tukki pitää olla sahalla jo viikon päästä hakkuusta. Siksi korjuussa pitää koko ajan olla katkotuun puun määrä tarkasti tiedossa. Se onnistuu onneksi nykytekniikalla kohtuu helposti.

Ennen lumien tuloa ehditään korjaamaan suuri määrä myrskypuuta, mutta liian paljon sitä jäänee myös kesään 2022!