Metsänhoitoyhdistyksen vaalitulos vahvistettu

04.12.2020

Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry:n vaalitulos vahvistettiin vaalitoimikunnan kokouksessa 4.12.2020. Marraskuussa käydyissä vaaleissa oli mhy:n toimialue jaettu 4 vaalipiiriin sopimuksen mukaisesti 1.8.2020 Mhy Posio ry:n fuusioiduttua Koillismaahan. Vaalipiirijako oli seuraava: Pudasjärvi/Kuivaniemi, Taivalkoski, Posio ja Kuusamo. Äänestysprosentti oli 40,07 %. Ensimmäistä kertaa käytössä ollutta sähköistä äänestysmahdollisuutta käytti noin 20 % äänestäjistä. Valtuutettujen keski-ikä on 56 vuotta. Pudasjärvi/Kuivaniemen ääniharava oli Esa Pihlaja, Taivalkoskella Juha Virkkunen, Posiolla Reima Revonmäki ja Kuusamossa Pertti Nissi.

Mhy Koillismaa ry:n valtuusto kaudella 2021-2024

Varsinaiset valtuutetut:

Pudasjärvi       Alatalo             Matti

Pudasjärvi       Haataja            Auri

Pudasjärvi       Harju                Pekka

Pudasjärvi       Järvenpää        Juha

Pudasjärvi       Kellolampi       Juho

Pudasjärvi       Nissi                  Hannu

Pudasjärvi       Paavola            Timo

Pudasjärvi       Pihlaja              Esa

Taivalkoski      Nissinen           Jouko

Taivalkoski      Soronen           Jaakko

Taivalkoski      Virkkunen        Juha

Taivalkoski      Vääräniemi     Aila

Posio                Mursu              Pekka

Posio                Revonmäki      Reima

Posio                Sarajärvi          Esa

Posio                Tuomivaara    Jukka

Kuusamo         Kallunki            Veikko

Kuusamo         Kämäräinen    Sirpa

Kuusamo         Leskelä             Antti

Kuusamo         Määttä             Veli

Kuusamo         Nevala              Mikko

Kuusamo         Nissi                  Pertti

Kuusamo         Parviainen       Ulla

Kuusamo         Säkkinen          Jouni

Kuusamo         Tuovila             Hannu

Varavaltuutetut:

Vaalipiiri 1:

Kuivaniemi      Kuha                 Veera               1. varavaltuutettu

Pudasjärvi       Jurmu               Pekka               2. varavaltuutettu

Vaalipiiri 2:

Taivalkoski      Puolakanaho  Raimo              1. varavaltuutettu

Taivalkoski      Keskisimonen Erkki                 2. varavaltuutettu

Vaalipiiri 3:

Kuusamo         Korpela            Mika                 1. varavaltuutettu

Kuusamo         Määttä             Rainer              2. varavaltuutettu

Vaalipiiri 4:

Posio                Väisänen         Jari                    1. varavaltuutettu

Posio                Lehtiniemi       Heikki               2. varavaltuutettu

Valtuuston toimikausi alkaa 1.1.2021. Valtuusto kokoontuu tammi-helmikuussa järjestäytymiskokoukseen, jossa valtuusto valitsee hallituksen vuosille 2021-2022.

Onnittelut valituille!