Metsänomistajat voivat omilla toimillaan lisätä hiilinieluja

21.1.2020

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä metsien rooli on vahvasti korostunut. Todellisuudessa päästöjen rajoittaminen on merkittävästi tärkeämpi tekijä. Pitkällä aikavälillä hyvin hoidettujen metsien sitoma hiili nousee kuitenkin tärkeäksi tekijäksi.

Metsänomistajat voivat lisätä toimillaan hiilinieluja parantamalla metsien kasvua ja lisäämällä metsäalaa

Uusien metsäalueiden luominen on ilmastoteko

Joutomaiden ja peltoheittojen metsittämisellä saadaan lisättyä varsin merkittävästi metsähehtaareita, maanomistajien tulisi saada kuitenkin korvaus metsittämisestä ja tukieuroja toteuttamiseen.

Metsiä hoitamalla tehdään ilmastotekoja

Päätehakkuun jälkeinen uuden metsän perustaminen nousee tärkeälle sijalle tarkasteltaessa hiilen sidontaa pitkällä aikavälillä. Riittävä maanmuokkaus, jalostettu viljelymateriaali ja taimikon varhaishoito turvaavat uuden metsän nopean kehityksen. Taimikonhoidolla turvataan huolella uudistetun metsäkuvion jatkokehitys.

Kasvatushakkuut ja lannoitus lisäävät metsien vitaliteettia

Suurimmillaan hiilensidonta on nuorissa, hoidetuissa kasvatusmetsissä, ja metsien lähestyessä päätehakkuuikää hiilensidonta vähenee ja metsät muuttuvat hiilivarastoiksi. Mikäli luontainen kehitys jatkuu, puusto alkaa ikääntyessään kuolla ja lahota, jolloin metsä muuttuu hiilivarastosta hiilidioksidipäästöksi.

Metsät sitovat hiiltä - pitäkäämme ne kasvukunnossa!

  • yksi metsähehtaari sitoo 2,2 tonnia hiiltä vuodessa
  • Suomen metsät sitovat 28 miljoonaa tonnia hiiltä vuodessa
  • Metsiin sitoutuu lähes 60 % maamme kokonaispäästöistä
  • Mhy alueella on metsää 460 000 hehtaaria
  • Keskipohjan alueen metsät sitovat hiiltä noin miljoona tonnia vuodessa