Henkilöstömuutoksia ja uusia toimenkuvia

30.4.2021

Keskipohjan työntekijöissä on kevään mittaan tapahtunut muutoksia. Toimihenkilöitä on uudelleensijoitettu, toimenkuvia päivitetty, ja onpa uudenlaisiakin työtehtäviä muodostettu. Henkilöstömuutoksilla pyrimme vastaamaan mahdollisimman kattavasti jäsenten toiveisiin ja tarpeisiin sekä ylläpitämään ja kehittämään yhdistyksen toimintaa.  

Kannus, toimihenkilövaihdos

Matti Koskela hyppäsi ojituspuolelta Kannuksen metsäasiantuntijan saappaisiin Mikko Saukon tilalle, Saukon siirtyessä pois yhdistyksen palveluksesta. Matti on ollut pitkään metsäalalla, myös Keskipohjan työntekijänä hänelle on kertynyt kokemusta jo useista eri toimenkuvista. Mieluisimmiksi työtehtäviksi hän mainitsee metsänhoitopalvelut. Näiden lisäksi Matti avustaa metsänomistajia metsäteihin liittyvissä hankkeissa, kuten metsäteiden kunnostuksissa ja tiekuntien hoidossa. Matti on tavattavissa Kannuksen toimistolla.


metsäasiantuntija Matti Koskela
p. 0400 259 473
matti.koskela@mhy.fi

Kannus

Kaustinen, toimihenkilövaihdos 

Heikki Pykärin toimialueena on nykyisin Kaustinen, aikaisemman Kauhavan ja Evijärven sijasta. Heikki on tehnyt pitkään töitä yhdistyksessä ja hänellä on kokemusta niin metsäasiantuntijan kuin operaattorinkin toimenkuvasta sekä ojitustehtävistä. Erityisesti taimikonhoitokysymyksissä Heikkiä kannattaa käydä jututtamassa Vetelin toimistolla.


metsäasiantuntija Heikki Pykäri
p. 044 738 2773
heikki.pykari@mhy.fi

Kaustinen

Kauhava, toimihenkilölisäys

Aleksi Saukko siirtyi Kaustiselta metsänomistajien avuksi Kauhavan seudulle ja hänet löytää Kauhavan toimistolta. Aleksi on lisännyt osaamistaan ja on nykyisin metsäasiantuntijan lisäksi laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV). Aleksiin voi olla yhteydessä paitsi metsäasioissa, myös kiinteistökauppaan liittyvissä kysymyksissä.


metsäasiantuntija, LKV Aleksi Saukko
p. 040 546 4989
aleksi.saukko@mhy.fi

Kauhava

Himanka, toimihenkilövaihdos

Petri Tiitto on toiminut kymmenen vuotta Lohtajan alueen metsäneuvojana ja hänen toimialueensa laajeni myös Himangan metsäasioihin. Petrin terävin osaaminen on puukauppapalveluissa ja metsänhoitotöissä. Myös riistanhoitoon liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä Petrin puoleen. Petrin työpöytä löytyy Kälviän toimistolta, mutta tapaamiset ovat sovittavissa kaikkialle Kokkolan ja Himangan alueelle.


metsäasiantuntija Petri Tiitto
p. 0400 159 414
petri.tiitto@mhy.fi

Himanka ja Lohtaja

Toimenkuvamuutos

Jenni Palolan luonnonvara-alan YAMK-opiskelut ovat loppusuoralla ja opiskelujen myötä työtehtävät ovat vaihtuneet perinteisistä toimihenkilön tehtävistä hallinnollisiin tukitoimiin, sekä viestinnän ja markkinoinnin pariin. Lisäksi Jenni toimii yhdistyksen jäsensihteerinä ja vastaa kehittämishankkeista. Jennin tavoittaa parhaiten sähköpostitse tai viestein (mm. WhatsApp). Puheluihinkin hän vastaa, jos vain kärsivällisesti jaksaa tavoitella. Jennin löytää vaihtelevasti toimipisteiltä joko Himangalta, Kannuksesta, Kokkolasta tai kotitoimistolta.


metsäasiantuntija Jenni Palola
p. 044 712 4279
jenni.palola@mhy.fi

Jäsensihteeri, viestintä ja markkinointi, hankkeet