Metsäveroilmoituksen antaminen on taas ajankohtaista

14.1.2020

On taas aika kaivaa esiin metsätalouteen kohdistuvat tulo- ja menotositteet metsäverotusta varten. Metsänhoitoyhdistyksestä saat neuvoja metsäverotuksen täyttöön tai voit jättää koko metsävero- ja alv-ilmoituksen metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisten huoleksi.

 

Metsäveroilmoitus kannattaa tehdä, vaikka tuloja ei olisikaan

Menot kannattaa kirjata aina ylös, vaikkei tuloja kalenterivuonna olisikaan. Metsätaloudessa ei ole mitään verotettavaa, mikäli metsätalouden tuloja ei ole kertynyt verovuonna. Takaisin saatavaa voi kuitenkin olla. Vähennyksinä kannattaa ilmoittaa kaikki metsätalouden menot, esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu. Verottaja huomioi vähennykset ja täten ne pienentävät muiden pääomatulojen ja ansiotulojen veroa.

Jätä metsäverotuksen laadinta metsänhoitoyhdistyksen huoleksi

Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat voivat täyttää metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen omien muistiinpanojesi ja metsätalouden tositteiden mukaisesti.

Neuvoja veroilmoituksen laadintaan saat myös 5.2.2020 järjestettävästä Veroillastamme. Ilmoittaudu mukaan! : https://www.mhy.fi/keski-savo/tapahtuma/metsanomistajan-veroilta

Metsäveroilmoituksen ja Alv-ilmoituksen aikataulut vuonna 2020

* Arvonlisäverot on maksettava viimeistään 2.3.2020.

* Metsävero- ja arvonlisäveroilmoitusten on oltava verohallinnossa 2.3.2020.  Jos harjoitat maataloutta tai    elinkeinotoimintaa, anna kaikki tuloveroilmoitukset viimeistään 2.4.2020.

* Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos verovuonna ei ole ollut metsätalouden tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä tai varauksista ilmoitettavia seurantatietoja. Yleensä vähennyskelpoisia menoja on joka vuosi.

* Arvonlisäveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos verovuodelta ei ole metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita ilmoitukseen vaikuttavia tapahtumia.

Lisätietoja Verottajan sivuilta:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/metsa/