Kemeralaki uudistunut

18.9.2015

Uuden Kemeralain 2015 tuettavat kohteet:

Taimikon varhaishoidon tuki on 160 €/ha. Taimikonhoidossa pitää poistaa vähintään 3000 runkoa hehtaarilta. Taimikon keskipituuden pitää olla taimikonhoidon jälkeen vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä.
Nuoren metsän hoidon tuki on 230 €/ha. Nuoren metsän hoitokohteelta pitää poistaa vähintään 1000 runkoa hehtaarilta. Jäävän puuston keskiläpimitan on oltava rinnankorkeudelta alle 16 cm hoitotyön jälkeen.
Nuoren metsän hoitotuki voidaan maksaa korotettuna, jos hoitotyön yhteydessä kohteelta korjataan pienpuuta vähintään 35 m3/ha. Nuoren metsän hoidon korotettu hoitotuki on 450 €/ha.

Metsänhoitoyhdistys Auranmaa auttaa hakemuksien ja taimikonhoitojen teossa. Ota yhteyttä p. 040 7098199 tai auranmaa@mhy.fi.