Jäsenmaksut vuonna 2016

03.2.2016

Metsänhoitoyhdistys Auranmaan valtuusto on 10.12.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt vuoden 2016 jäsenmaksuista. Jäsemaksuihin ei tullut korotusta viime vuodesta. Maksuportaat ovat seuraavat:

Metsämaan kokonaispinta-ala Perusmaksu Ha-maksu Yhteensä
     
0-9,9 ha      25,00 25,00 50,00
10-19,9 ha     25,00 75,00 100,00
20-49,9 ha     25,00 125,00 150,00
50-  ha     25,00 175,00 200,00
           
Kannatusjäsen   25,00   25,00