Myrskypuiden korjuussa ”flow”-henki päällä!

04.11.2021

 

01.11.2021

Paula-myrskyn puunkorjuussa on pysytty korjuuvauhdissa, jolla on saavutettu jo lokakuun lopussa yli miljoonan ( tarkka 1 100 000 m³) hakatun kuutiometrin rajapyykki. Eli noin puolessa vuodessa on korjattu lähes yhtä paljon puuta kuin paljon puhuttujen ”Osara-aukeiden” hakkuissa reilun 15 vuoden aikana! 

Osara-aukeiden hakkuumääräksi kertyi noin 1,2 miljoonaa m3.  Osara-aukeiden hakkuita tehtiin luonnollisesti käsipelillä ja lähikuljetus suurelta osin hevosvoimin. Loppuaikoina alkoi olla apuna metsävarustettuja maataloustraktoreita. Tästä jokainen voi kuvitella korjuutoiminnan huiman kehityksen viimeisen 50 vuoden aikana. Nyt myrskypuita on hakattu yli 130 moton eli hakkuukoneen työpanoksella.

Mainitsemisen arvoista on, että kaikki metsälliset toimijat ovat keskittäneet hakkuutoimintansa eritoten myrskypuiden korjuun maksimoimiseksi. Heinä-syyskuussa hakkuita rajoitti eniten sahojen vastaanottokapasiteetti. Lokakuun alusta lähtien myös sahapuuta on ryhdytty varastoimaan metsiin, koska sinistäjäsieni ei alle + 5 lämpötilassa juurikaan vaikuta sahapuun laatuun.

On selvää, että kaikkia ns kesä- ja kelirikkokohteita ei saada korjattua vuoden 2021 puolella. Lumipeitteen saavuttaessa kriittisen rajan (30-40 cm), korjuutoiminta on lopetettava. Keväällä 2022 pystytään vielä muutama viikko hakkaamaan sahapuuta, mutta kesälle pyörähdettäessä myös sahapuut mennenevät kuitu- ja energiapuuksi. Monet metsänomistajat ovat rakennuttaneet kulkuyhteyksiä märkien paikkojen taakse koneiden saamiseksi töihin.

Näyttää siltä, että lopullinen myrskyn kaatama puumäärä menee yli 2 miljoonan m3.