Metsänhoitoyhdistys Yli-Iin Jäjestäytyi

26.1.2021

Mhy Valtuusto järjestäytyi kokouksessaan 25.1.

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Heikkinen ja varapuheenjohtajaksi Aarne Mäkelä

Hallituksen jäseniksi kaudelle 2021 – 2022 tulivat

Varsinainen jäsen                      Varajäsen

Jussi Niemelä                             Janne Hökkä

Markku Päkkilä                          Soili Päkkilä

Markus Mikkola                          Kauko Lohi

Juha Viitala                                Aaro Kyrömlampi

Sami Siurua                               Inga Manninen

 

Järjestäytmiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Niemelä ja varapuheenjohtajaksi Markku Päkkilä