Eri-ikäisrakenteisen metsän yksilöinti

Eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuutapoja on poimintahakkuu ja pienaukkohakkuu, usein näiden yhdistelmät. Mhy Uusimaan alueella tähän soveltuu useimmiten kuusivaltaiset metsät sekä valtaosa männyn kasvupaikoista. Jos kuusissa on juurikääpää, niin Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan poimintahakkuu tai pienaukkohakkuu ei ole suositeltavaa, koska laho yleensä tarttuu herkästi myös alikasvoskuusiin.

Poimintahakkuun hyvässäkin toteutuksessa osa jäljelle jäävistä puista ja taimista vaurioituu, koska hakkuussa poistetaan yleensä myös järeitä puita. Poimintahakkuin uudistaminen sekä tasaikäisen metsän muuttaminen eri-ikäisrakenteiseksi on hyvin hidasta. Eri-ikäisrakenteisia hakkuita koskeen myös metsälain jäävän puuston minimirajat. Vähimmäispohjapinta-alan alitus aiheuttaa uudistamisvelvoitteen syntymisen. Parhaimmilla kohteilla eri-ikäisrakenteisilla hakkuilla metsä pidetään koko ajan peitteisenä.

Tästä kaikista ja myös muista metsäasioista saat lisätietoa alueesi metsäasiantuntijalta. Yhteystiedot löytyvät painamalla tästä.