Suomen Metsäsäätiö

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Yhteistä kaikille Metsäsäätiön rahoittamille projekteille on, että ne edistävät puun ja puupohjaisten tuotteiden käyttöä ja puhuvat koko metsäsektorin puolesta.

Suomen Metsäsäätiön pääasiallinen rahoituslähde on puukauppojen yhteydessä perittävä vapaaehtoinen menekinedistämismaksu. Puukaupan yhteydessä metsänomistajille tarjotaan mahdollisuutta vapaaehtoiseen Suomen Metsäsäätiö menekinedistämismaksuun, pystykaupoissa 0.2 prosenttia ja hankintakaupoissa 0.1 prosenttia puukaupan loppusummasta, kuitenkin vähintään 8 euroa. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen sekä puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen. Säätiö ei tuota voittoa eikä harjoita liiketoimintaa. Lisätietoja saat oman alueesi metsäasiantuntijalta.

Lisätietoa myös Suomen Metsäsäätiön toiminnasta: www.metsasaatio.fi/