Jalostetuilla siemenillä puhtia puunkasvuun

23.4.2021

Jalostetulla siemenellä uuden metsän kasvulle luodaan alusta alkaen parhaat mahdolliset edellytykset. Siemenviljelysten edullisissa kasvuolosuhteissa kehittynyt siemen on painavampaa ja tasaisemmin itävää kuin luonnonmetsiköistä kerätty siemen. 

Metsäteollisuudella on vahva usko tulevaisuuteen ja investointien myötä suomalaisista metsistä tarvitaan myös tulevina vuosina puuta. Metsätalous meillä Suomessa on pitkäjänteistä ja siinä tarvitaan kykyä nähdä yli sukupolvien. Meidän korjaamat hedelmät ovat edeltävien sukupolvien aikaansaamaa satoa ja se tuo osaltaan velvollisuuden turvata seuraavienkin sukupolvien tulevaisuuden.  Siemen Forelia tekee jalostetun siemenen markkinajohtajana työtään, jotta Suomessa olisi hyvinvoivia ja kasvavia metsiä tänään ja tulevaisuudessa. Siemen Forelialle on tärkeää, että jokainen metsänomistaja saa metsäänsä erinomaiset siemenet, sijaitsi metsä missä päin Suomea tahansa.

Jalostetulla siemenellä uuden metsän kasvulle luodaan alusta alkaen parhaat mahdolliset edellytykset. Siemenviljelysten edullisissa kasvuolosuhteissa kehittynyt siemen on painavampaa ja tasaisemmin itävää kuin luonnonmetsiköistä kerätty siemen. Tämän vuoksi sillä saavutetaan metsäkylvössä parempi uudistamistulos. Siemen on myös monimuotoisempaa, johtuen laajemmasta geeniperimästä. Luonnonmetsissä puut ovat perimältään lähtökohtaisesti sukua toisilleen.

Siemen Forelian jalostetulla siemenellä metsänomistajilla on mahdollisuus käyttää parempilaatuista siementä mihin perinteisesti on totuttu. Jalostetun siemen käyttö on kohtuullisen tunnettua, mutta sen tuomat edut eivät ole vielä kaikille tuttuja. Metsänuudistus on aina satsaus tulevaisuuteen ja jalostettu, laadukas siemen tarjoaa merkittävää lisäkasvua, monimuotoisuutta ja kasvanutta hiilen sidontaa. Jalostetuista siemenistä syntyvä metsä voi tuottaa metsänomistajalle jopa 50 - 100 m3/ha lisää puuta kiertoajassa tai 10 - 20 vuotta lyhyemmän kiertoajan. Laadukas siemen maksaa itsensä takaisin jo ensiharvennuksessa, jossa saadaan 5 – 10 m3 enemmän puuta hehtaarilta.

Puuaineksen laatua lisäkasvu ei heikennä, päinvastoin, nopeampi pituuskasvu ja ohuet, suorassa kulmassa olevat oksat vaikuttavat tukin laadun paranemiseen ja tukiksi kelpaavan rungon osan kasvamiseen. Voidaankin sanoa, että 1 sukupolven siemenellä saadaan tukkikuorma ja 1,5 sukupolven siemenellä jopa 2 tukkikuormaa enemmän hehtaarilta. Se jos mikä on satsaus tulevaisuuteen.

Luonnonvarakeskuksen kokeissa mitattuja tuloksia:

- Marko Tynkkynen