Itämäen Yhteismetsä

ITÄMÄEN YHTEISMETSÄ

Hirviluvat kaudelle 2020 myynnissä. Myymme tarjousten perusteella saamamme kaatoluvat.

Myytäväksi tullenee 2 aikuista ja 1-2 vasaa.  Aikuisen luvalla voi kaataa kaksi vasaa.

Tarjoukset 3.9.2020 klo 16 mennessä. Sähköpostiin kari.salo@mhy.fi

Tarjouksesta tulee ilmetä hinta / aikuinen, hinta / vasa. Tarjottujen hintojen lisäksi tulee kaatolupamaksut. Aikuinen 120 € ja vasa 50 €. 

 

Yhteismetsä vuokraa kämppää. Ohessa kämpän esite linkki.

http://www.pyhanta.fi/sites/pyhanta.fi/files/Esitteet/Salmij%C3%A4rvenk%C3%A4mpp%C3%A42018.pdf

 

Yhteismetsän pj Osmo Kontinen ja jäsenet Mikko Rahkila, Osmo Siira, Juha Holappa, Pertti Salin, Pentti Hartikka. Sihteerinä toimii Kari Salo