Taustaa valtuustovaaleista

siikalakeus

Mhy Siikalakeus ry on Limingan, Lumijoen, Tyrnävän Siikajoen, Siikalatvan ja Pyhännän kuntien sekä Raahen kaupungin alueilla toimiva metsänhoitoyhdistys.

Vaalitapa ja vaalitoimitus 

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden on valtuuston kokouksessaan 8.4.2024 hyväksynyt yhdistykselle äänestys- ja vaalijärjestyksen. Vaalitapa on enemmistövaalit. Äänestys toteutetaan sähköisenä ja postiäänestyksenä.

Valtuutettujen määrä

Yhdistyksen valtuustoon kuuluu sääntöjen mukaan 10-50 neljäksi vuodeksi valittua valtuutettua ja enintään 10-50 varavaltuutettua, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä tai jäseninä olevien oikeushenkilöiden ehdottamia henkilöitä.

Valtuuston tehtävä

Metsänhoitoyhdistyksessä valtuuston tehtävänä on toimia jäsenten edustajina ja tuoda heidän metsänomistamiseensa liittyvät toiveensa ja tavoitteensa metsänhoitoyhdistyksen päätöksentekoon sekä käytännön toimintaan. Valtuuston jäsenet vaikuttavat siihen, mihin suuntaan yhdistystä kehitetään.

Valtuuston tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat:
• talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen
• toimintalinjausten, yhdistymisten ja sääntömuutosten hyväksyminen
• jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
• yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajien valinta


Maamme metsänhoitoyhdistysten yli 184 000 metsänomistajajäsentä itse viime kädessä päättävät mitä metsänhoitoyhdistyksissä tehdään, miten metsänomistajien etua valvotaan ja millaisia palveluja tarjotaan. Päätösvalta yhdistyksissä kuuluu yhdistyslain mukaan jäsenille. 

Metsänhoitoyhdistyksissä päätösvalta on annettu yhdistysten valtuutetuille. Valtuuston ja hallituksen jäsenet toimivat metsänomistajien edustajina ja myös tiedon välittäjinä molempiin suuntiin. Vain yhdistyksen jäsenet voivat asettua ehdolle. Valtuutettu vaikuttaa, verkostoituu ja kehittää yhdistyksen toimintaa. Valtuusto kokoontuu minimissään sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin päättämään mm. toimintasuunnitelmasta ja budjetista. 

Valtuusto pääsee kehittämään yhdistyksen toimintaa ja saa lisätietoa vierailevilta asiantuntijoilta. Aktiiviset valtuutetut osallistuvat metsäisiin tapahtumiin, verkottuvat muiden metsänomistajien kanssa ja toimivat parhaimmillaan kaksisuuntaisena linkkinä metsänhoitoyhdistyksen ja metsänomistajien välillä. He välittävät tietoa yhdistyksen toiminnasta muille metsänomistajille, mutta ennen kaikkea he välittävät metsänomistajien tuntemuksia sekä kehittämisehdotuksia ja ideoita metsänhoitoyhdistyksen suuntaan.  

Valtuusto valitsee keskuudestaan metsänhoitoyhdistyksen hallituksen. Hallitus kokoontuu useita kertoja vuodessa päättämään operatiivisen toiminnan keskeisistä asioista, kuten yhdistyksen metsänomistajille tarjoamista palveluista. Näitä ovat esimerkiksi puukauppa- ja metsänhoitopalvelut.


Nyt valitaan päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi, ja nyt on päätöksenteon aika. 

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry:n vaalitoimikunta

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry:n valtuusto valitsi 8.4.2024 pidetyssä valtuuston kokouksessa vaalitoimikunnan, johon kuuluu 5 jäsentä:

Kari Salo, puheenjohtaja
Tuomo Seppälä, varapuheenjohtaja
Tapio Junkkonen,
Matti Konola,
Erik Ekman

Ajankohtaista

 1. Pohjois-Suomen puukauppakatsaus 5/2024

  Pohjois-Suomen puukauppakatsaus 5/2024

  Siikalakeus

  Lue lisää
 2. Pohjois-Suomen puumarkkinakatsaus 5/2024

  Pohjois-Suomen puumarkkinakatsaus 5/2024

  Siikalakeus

 3. Hyödynnä jäsenyyden edut – käytä metsäammattilaista puukaupassa apuna

  Hyödynnä jäsenyyden edut – käytä metsäammattilaista puukaupassa apuna

  Siikalakeus

2024 © Metsänhoitoyhdistykset