Mhy:n jäsenyys kannattaa

Liity muiden suomalaisten metsänomistajien joukkoon ja lähetä Metsänhoitoyhdistyksen jäsenhakemus.

Metsien käyttöön liittyy paljon paineita. Me olemme yhdessä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n ja SLC:n kanssa huolehtimassa siitä, että metsänomistajien ääni kuuluu poliittisessa päätöksenteossa niin Suomessa kuin EU-tasollakin. Liity jäseneksi, sillä isommalla joukolla on suurempi vaikuttamismahdollisuus.

Mhy:n jäsenet nuotiolla

10 hyvää syytä olla jäsen

  1. Henkilökohtainen metsäasiantuntija.
  2. Metsäkäynti oman metsäasiantuntijan kanssa.
  3. PEFC-metsäsertifointi.
  4. Mhy:n jäsenlehti
  5. OmaMetsä verkkopalvelu.
  6. Metsänomistajatilaisuudet ja –koulutukset.
  7. Laadukkaat metsäpalvelut jäsenhintaan.
  8. Kilpailutettujen puukauppojen hintatiedot.
  9. Rahanarvoiset jäsenedut
  10. Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon. Me olemme aidosti metsänomistajan puolella.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu

Metsänhoitoyhdistyksen vuotuisesta jäsenmaksusta päättää kunkin yhdistyksen valtuusto. Valtuusto koostuu vaaleilla valituista metsänomistaja-jäsenistä. Jäsenmaksun saa vähentää metsäverotuksessa.

Jäsenmaksu 2022

Metsämaata 0-9,9 hehtaaria: vuosimaksu  54 euroa

Metsämaata 10-19,9 hehtaaria: vuosimaksu 64 euroa 

Metsämaata 20-49,9 hehtaaria: vuosimaksu 78 euroa

Metsämaata 50-99,9 hehtaaria: vuosimaksu 129 euroa

Metsämaata 100- 199,9 hehtaaria: vuosimaksu 179 euroa

Metsämaata 200-999,9 hehtaaria: vuosimaksu 230 euroa

Metsämaata 1000 hehtaaria tai enemmän: vuosimaksu 260 euroa 

Jäsenmaksut on postitetaan helmi/maaliskuussa 2022. Laskuun sisältyy MTK:n metsäedunvalvontamaksu jonka suuruus on 17 € (13 €+ 4 €).

Mhy:n maksutasosta päätti Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden valtuusto vuoden 2021 syyskokouksessaan, jonka 17 jäsentä ovat kaikki yksityisiä metsänomistajia. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa. Jäsenmaksu säilyi entisen suuruisena vaikka MTK:n edunvalvontamaksun osuus kasvoi (15 € >17 €)

Ketkä kaikki maksavat jäsenmaksun?

Jäsenmaksu lähetetään automaattisesti kaikille Metsänhoitoyhdistys Siikalakeudessa jäsenenä 2021 olleille metsänomistajille.

Yhteismetsät, kuolinpesät, yhtymät

Yhtymä on varsinainen jäsen ja saa käyttöönsä jäsenedut, kuten puukauppaan ja metsäpalveluihin liittyvät edut.  Jos yhtymän osakas haluaa käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, kuten esimerkiksi alennuksen vakuutuksista tai saada esimerkiksi jäsenhintaisen muun edun, on henkilöjäsenen hakeuduttava erikseen jäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 30 euroa vuodessa.

Omistus yhdessä puolison kanssa

Mikäli puolisot omistavat metsää erikseen ja myös yhtymänä, voidaan jäsenpinta-alat jäsenen vaatimuksesta laskea yhteen. * Kuolinpesät, yhteismetsät ja sisarusten metsäyhtymät käsitellään omina jäsenyyksinä, eikä niitä voi yhdistää yhden osakkaan muuhun jäsenyyteen.

Metsää useamman eri metsänhoitoyhdistyksen alueella

Metsänomistaja voi valita mihin metsänhoitoyhdistyksiin haluaa olla jäseninä. Mikäli hän haluaa Mhy Siikalakeuden jäsenedut käyttöönsä, on hänen oltava Mhy Siikalakeuden jäsen. Mhy Siikalakeus tarjoaa jäsenhintaisia palveluja omalla toimialueellaan.

Jäsenedut

Jäsenedut

Valtakunnallinen

Metsänhoitoyhdistys tarjoaa jäsenilleen monia rahanarvoisia jäsenetuja. Katso jäsenedut ja liity jäseneksi. Jäsenyys kannattaa!

Lue lisää
Metsänhoitoyhdistyksen jäseneduista hyödyt niin metsänhoidossa kuin vapaa-ajallakin.

2022 © Metsänhoitoyhdistykset