Hyödynnä jäsenyyden edut – käytä metsäammattilaista puukaupassa apuna

siikalakeus

Pohjois-Suomessa puun kysyntä ja ostoaktiivisuus on vahvistumassa kevättä kohden. Puun hinnat ovat nousseet ja ostomäärätkin ovat jo kääntymässä normaalia vilkkaammiksi. Nyt on oikea aika alkaa valmistelemaan puukaupan toteuttamista oman Metsänhoitoyhdistyksen kautta. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tarjoaa turvallisen ja helpon väylän puukaupan kilpailuttamiseen. Puukaupan kilpailuttamisen taloudellinen hyöty voi olla tuhansia euroja, joilla voi huoletta maksaa vaikka tulevat istutuskustannukset. Metsänomistajien kannattaa aktivoitua ottamaan jäseneduista kaikki hyödyt.

Kevät on puukaupan suunnittelulle otollinen hetki. Puumarkkinat ovat elpyneet ja Pohjois-Suomessa on kaikille puutavaralajeille kysyntää. Puumarkkinoiden aktiivisuudesta kertoo puukauppamäärien kasvaminen ja hintatason nouseminen. Ne kannustavat metsänomistajia hoitamaan harvennusmetsät kasvukuntoon.

Metsänomistaja voi lisätä etukäteen omaehtoista aktiivisuutta selvittämällä Omametsä-palvelusta metsävaratietoja https://omametsa.mhy.fi/ ja puumarkkinapalveluista puun hintatietoja https://www.mtk.fi/puumarkkinat Metsänomistajajäsenille on tarjolla kattavasti informaatiota päätöksenteon tueksi jäsenkirjautumisen kautta. Oman metsän metsävaratietojen ja markkinatietojen avulla saa jo hyvän peruskäsityksen metsänhoitotarpeista ja alueellisesta markkinatilanteesta.

Yksittäinen metsänomistaja ei pysty seuraamaan puumarkkinoita niin hyvin kuin metsänhoitoyhdistyksen metsäammattilainen. Metsänhoitoyhdistyksien keräämien tietojen perusteella puun ostajien tarjouksien välillä on ollut suuria eroja ja nopeita vaihteluita. Pelkästään puukaupan kilpailuttaminen ei riitä, vaan tarvitaan lisäksi metsänomistajien puolta pitävää edunvalvontaa ja puunkorjuun valvontaa. Kilpailuttaminen Metsänhoitoyhdistyksen kautta mahdollistaa tarjousten vertailun myös puunkatkonta-aineistoon vertailemalla. Tällä aineistolla voidaan tarjouksista laskea tuleva tukkipuun katkonta. Tukkipuun hyödyntämisellä on erittäin suuri vaikutus metsänomistajan tilipussiin.

Metsänomistajalla voi olla myös muita metsän- ja luonnonhoidollisia tavoitteita puukaupan yhteydessä. Näitä tavoitteita on hyvä tuoda esille puukaupan suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaihe lähtee helpoiten liikenteeseen ottamalla yhteyttä oman Metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvojaan. Näin voidaan löytää sopivin ratkaisu puukaupan toteutukseen lähtien metsänomistajan omista tarpeista.

Tämän me teimme – Metsätalouden edunvalvonta vuonna 2023

Metsänomistajat-ketju pitää sisällään Metsänhoitoyhdistykset ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK). MTK metsäedunvalvonnan tehtävä on huolehtia metsänomistajien kansainvälisistä, kansallisista ja alueellisista eduista. Metsänhoitoyhdistykset ovat paikallistasolla metsänomistajien operatiivisena tukena palveluvalikoimallaan. Kokonaisuus toimii metsänomistajien etujen ajajana. Vuosi 2023 oli metsäedunvalvonnan supervuosi, jonka aikana saavutettiin metsänomistajille merkittäviä asioita. Suomen hallitus vaihtui ja sitoutui parantamaan metsänomistajan asemaa ja monimuotoisuuden vapaaehtoista turvaamista yksityismetsissä. Metsänhoitomääriä saatiin ylöspäin ja syksyllä järjestetty Metsämarssi-kampanja lisäsi metsäalan arvostusta. Kansainvälisten ponnistusten ansiosta metsäenergia säilyi uusiutuvana luonnonvarana ja EUn ennallistamisasetukseen saatiin tarvittavia muutoksia. Kansallisesti lunastuslainsäädäntöön ja korvauksiin saatiin maanomistajien etujen mukaista kohtelua sekä tuuli- ja aurinkovoima-asioissa kyettiin neuvomaan kattavasti maanomistajien yhteydenottotarpeisiin. Puumarkkinainformaatio otti harppauksia ja puukaupan kilpailutuksella kyettiin turvaamaan puun hintatasoa talouden haastavasta tilanteesta huolimatta. Tästä on metsänomistajien hyvä jatkaa menestyksekästä kuluvaa vuotta. https://www.youtube.com/watch?v=oiiiT-u6HW0

Seppo Miettunen kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Ajankohtaista

 1. PUUKAUPPAVUOSI NÄYTTÄÄ HYVÄLTÄ POHJOIS-SUOMESSA

  PUUKAUPPAVUOSI NÄYTTÄÄ HYVÄLTÄ POHJOIS-SUOMESSA

  Siikalakeus

  Lue lisää
 2. Helmikuun puumarkkinakatsaus

  Helmikuun puumarkkinakatsaus

  Siikalakeus

 3. Metsätaitoilu tutuksi

  Metsätaitoilu tutuksi

  Siikalakeus

2024 © Metsänhoitoyhdistykset